torsjö live

Den borgerliga alliansens budget vann

Den borgerliga alliansens budget vann

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) som leder den borgerliga alliansen, var budgetfullmäktiges vinnare. Foto: Urban Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) och den borgerliga alliansen var budgetfullmäktiges vinnare. Foto: Urban Önell

Den borgerliga alliansens budget vann i kommunfullmäktige i Hässleholm. Det innebär att den S-ledda styrande minoriteten nu måste regera med en annan budget än sin egen, med bland annat sparkrav på fem miljoner kronor för skolan, men också tio miljoner mer i tillskott till omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna och Folkets väl krävde att kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) skulle avgå, men det avvisade hon bestämt.

Måndagens budgetfullmäktige inleddes klockan 13 och pågick till klockan 22, den tidsgräns som beslutats i förväg. Då hanns själva budgeten med, men förutom den bara ett godkännande av Hässleholm Miljös investeringar i fjärrvärme och obligatoriska valärenden och anmälningar. Tidigare MP-ledamoten Jeanette Thelanders motion om obligatorisk utbildning i offentlighet och sekretess för styrelser och nämnder bordlades ännu en gång, liksom tre andra motioner och ett ärende om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förhandlingarna hann knappt börja innan det var dags för den första av många voteringar. Den gällde om de fyra olika budgetförslagen skulle ställas mot varandra eller om budgeten skulle antas nämnd för nämnd, vilket den styrande minoriteten ville.

Det blev många voteringar om budgeten och rösträknarna Lena Svensson (C) och Douglas Roth (M) hade mycket att göra. Foto: Berit Önell
Det blev många voteringar om budgeten och rösträknarna Lena Svensson (C) och Douglas Roth (M) hade mycket att göra. Foto: Berit Önell
Patrik Jönsson (SD) krävde flera gånger under budgetfullmäktige S-styrets avgång. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD) krävde flera gånger under budgetfullmäktige S-styrets avgång. Foto: Urban Önell

– Om vi beslutar nämnd för nämnd finns stor risk att det blir minus på sista raden, sa Patrik Jönsson (SD) och fick stöd av Björn Widmark (FV).

Widmark påpekade också att det var det som höll på att hända när budgetfullmäktige havererade i juni. Lena Wallentheim valde då att bordlägga hela budgeten tills nu för att undvika kaos.

Den borgerliga alliansen valde nu att lägga ner sina röster och därmed fick S, V, MP och C sin vilja igenom.

– Det är inget nytt att fullmäktige tar budgeten nämnd för nämnd, förklarade Lena Wallentheim.

Björn Widmark kommenterade att han förutsatte att de styrande förankrat sin budget hos något annat parti för att få igenom den. Alla förnekade att så var fallet och utgången var oviss nästan in i det sista, med en styrande minoritet som med 30 mandat och en opposition där den borgerliga alliansen med M, L och KD har 15 mandat och SD och FV tillsammans har 16 mandat. Varje gång SD och FV röstade på alliansens budget gick den alltså igenom och så var det nästan hela tiden. SD och FV röstade först på sina egna förslag och sedan på alliansens när det blev votering och alliansens och kommunstyrelsens förslag ställdes mot varandra.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anpassade budgeten nämnd för nämnd och accepterade att alliansen tog hem voteringar i flera nämnder. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anpassade budgeten nämnd för nämnd och accepterade att alliansen tog hem voteringar i flera nämnder. Foto: Urban Önell

Skillnaderna mellan alliansens och de styrandes budgetförslag var mindre än i juni. Lena Wallentheim meddelade flera gånger att minoritetens budget ytterligare anpassats till alliansens. Hon till och med yrkade bifall på alliansens budget vid ett par tillfällen.  När minoritetens förslag föll och alliansens röstades igenom med hjälp av SD och FV höll hon god min.

Alliansen fick igenom sitt förslag efter votering redan i den första nämnd som behandlades, kommunledningskontoret. Jämfört med kommunstyrelsens förslag betyder det främst krav på kostnadsreducering med två miljoner kronor 2016 och lika mycket 2017 samt noll kronor extra till Europaforum, vilket innebär att samarbetet med Malmö högskola som inleddes i år troligen inte kan fortsätta.

Tekniska nämndens budget fastställdes också enligt alliansens förslag efter votering. Därmed får nämnden inte minoritetens föreslagna fem miljoner som kompensation för att driftskostnader för fastigheter som rivs eller säljs inte minskat så mycket som förväntat.

Barn- och utbildningsnämndens budget blev alliansens efter en lång debatt som fick pausas när det var dags för kvällsmat.

Alliansen ville ge socialnämnden en miljon mer, något som Lena Wallentheim instämde i.

– Då sammanfaller vårt förslag med alliansens, SD och FV röstar på alliansens förslag och alla blir nöjda, förklarade hon.

När det sedan blev dags för omsorgsnämnden yrkade hon bifall till alliansens förslag – och skänkte bort tio miljoner kronor mer än planerat.

– Nu ler jag, var kommentaren från partikamraten Thomas Rasmusson, ordförande i omsorgsnämnden.

Både SD och FV ville dock ge ännu mer till omsorgen.

– Det sägs så fint att vi inte ska ställa olika grupper mot varandra, men det är det vi gör hela tiden när vi prioriterar hur vi ska använda pengarna. Om vi ska satsa mer på omsorgen måste andra nämnder stå tillbaka, exempelvis barn- och utbildningsnämnden, förklarade Åsa Erlandsson (SD).

Björn Widmark (FV) vare flitig i talarstolen. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) var flitig i talarstolen. Foto: Urban Önell

Björn Widmark undrade hur Lena Wallentheim plötsligt kunde trolla fram tio miljoner till, förutom miljonen till socialnämnden, totalt elva miljoner.

Lena Wallentheim ville inte kalla sig trollkonstnär, men konstaterade att de voteringar som styret redan förlorat sparat in totalt 14 miljoner eftersom alliansens förslag innehöll sparkrav på de nämnderna.

– Finansieringen är solklar, sa hon.

Det fick Patrik Jönsson att åter kräva hennes avgång.

– Det är inte SD som dikterar villkoren om vi ska avgå, sa Lena Wallentheim.

I investeringsbudgeten blev det också voteringar där alliansens förslag vann. Det ledde till 1,5 miljon till en ny bro över Vinne å i Vinslöv och 500 000 till trafiksäkring av Nilla Pihlblads väg i Tormestorp. De 500 000 kronor som minoriteten avsatt till skyltning av nya hastighetsbestämmelser röstades bort. Ett nytt badhus budgeterades, men inte för 150 miljoner som i kommunstyrelsens förslag utan för 100 miljoner, vilket även FV kunde acceptera. Socialnämnden fick 200 000 kronor till i ospecificerat anslag, bland annat till inventarier på nya boenden.

Den totala investeringssumman för 2016 blev cirka 271 miljoner kronor och följde också alliansens budget, vilket betyder 5,7 miljoner mer än kommunstyrelsens förslag.

Resultatet i driftsbudgeten bestämdes till 24,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med kommunstyrelsens förslag på 18,4 miljoner och är något mer än alliansens förslag på 24,6 miljoner.

Alliansen hade förslag till tio utredningsuppdrag som också antogs av fullmäktige. Förslag på hur de ska genomföras ska presenteras i juni 2016. Detta ska utredas:

1. Ny politisk organisation – innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader.

2. Österås idrottsanläggning-gemensamt driftbolag med berörda föreningar.

3. Badhuset-nybyggnad vid Qpoolen samt eventuell utomhusdel.

4. Medborgarkontor- i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek.

5. Räddningsstationen-flytt till externt läge.

6. Havremagasinet.-utred framtiden.

7. Kyrkskolan-exploatering för bostäder med mera.

8. Markan/Ungdomens hus-utredning av framtida verksamhet.

9. Trädhuset-framtida driftsform och verksamhet.

10. Ovårdade fastigheter-hur effektivisera hanteringen från kommunens sida.

Berit Önell

Kommunalråden Mats Sturesson (C) och Pär Palmgren (M) ville inte samarbeta före budgetfullmäktige, men hade nu en del diskussioner. Foto: Urban Önell
Kommunalråden Mats Sturesson (C), till höger, och Pär Palmgren (M) ville inte samarbeta före budgetfullmäktige, men hade nu en del diskussioner. Foto: Urban Önell

 

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna
3/11 Nytt budgetförslag utan skattehöjning
11/11 Oklart om kommunstyrets budget klubbas
19/11 Kommunledning vill låna 148 miljoner
25/11 Alliansen vill ge ännu mer till omsorgen
27/11 SD inställt på att fälla S-ledda styrets budget

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se