torsjö live vers2

Ingen döms för mordbrand i p-garage

Ingen döms för mordbrand i p-garage

Hovrätten friar både de tidigare misstänkta för branden. Hela det stora parkeringsgaraget blev påverkat av sot och rök och först i juli, sju månader efter branden, kunde det öppna igen. Foto: Lotta Persson

Hovrätten frikänner den 27-årige man som i Hässleholms tingsrätt dömdes till tre och ett halvt års fängelse för mordbranden i parkeringsgaraget på Norra Station i december 2017. Inte heller den 34-årige medåtalade som tingsrätten frikände, döms av hovrätten. Därmed fälls ingen för branden som orsakade skador för minst tolv miljoner kronor och inga skadestånd kan heller krävas ut.

Den del av garaget där de utbrända bilarna stod fick svåra skador. Branden skador för totalt minst 12 miljoner kronor, men inga skadestånd kan krävas ut eftersom ingen blir dömd. Foto ur förundersökningen

Både 27-åringen och åklagaren hade överklagat tingsrättens dom. 27-åringen ville att hovrätten skulle ogilla åtalet för mordband och åklagaren ville att han skulle få ett längre fängelsestraff och att även 34-åringen skulle dömas för branden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hovrätten anser det klarlagt att branden var anlagd och att ingen annan än de två männen befann sig i garaget när den startade. Men det saknas bevisning som styrker att någon av de åtalade ensam anlagt branden och inte heller att de gjort det gemensamt och i samförstånd. Den tekniska utredningen visade inte exakt hur brandförloppet gick till, bara att den startade i någon av de tre bilar som stod i brandens mitt. I en av dessa hade den hemlöse 27-åringen nyligen övernattat och då blivit bortkörd av polisen.

Båda männen har berättat att den andre ensam startade branden, men hovrätten anser inte att någon av berättelserna är tillräckligt trovärdig

– En medtilltalads uppgifter måste värderas med stor försiktighet, skriver hovrätten och betonar att det därför också krävs stöd i annan bevisning.

Sådan finns alltså inte och hovrätten håller inte heller med tingsrätten om att 34-åringens utvecklingsstörning gör honom mer trovärdig.

– Det kan inte, utan utredning om det, antas att han saknar förmåga att lämna oriktiga uppgifter om det inträffade, skriver hovrätten.

34-åringen döms även i hovrätten enbart för ringa narkotikabrott. Straffet blir 30 dagsböter à 50 kronor

27-åringen döms till tre månaders fängelse för andra brott: stöld, egenmäktigt förfarande, skadegörelse, hot mot tjänsteman, ringa narkotikabrott samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Han har tidigare fått rättspykiatrisk vård för andra brott och åklagare och försvarare var även i detta mål överens om att utreda förutsättningarna för vård istället för fängelse. Men enligt det rättspsykiatriska utlåtandet, som även prövades av Socialstyrelsens rättsliga råd, var han inte påverkad av en allvarlig psykisk störning.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-03-21 Två åtalade för mordbrand i parkeringsgaraget

2018-04-05 Rättegång i fyra dagar om garagebranden

2018-04-06 Omöjligt hitta orsaken till branden i garaget

2018-04-16 27-åringen döms för garagebranden Ska psykundersökas

2018-05-18 Nej till psykvård för mordbrand Tingsrätten begär överprövning

2018-06-14 Nytt nej till rättspsykiatrisk vård för mordbrand i garage

2018-06-19 Kan få fängelse i fyra och ett halvt år för mordbrand i p-garage

2018-06-26 Tre och ett halvt års fängelse för mordbrand i garage

2018-07-12 Överklagar domen för mordbranden i p-garaget

2018-07-18 Överklagar frikännande för garagebrand

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se