Det är dags att hitta en ny formel

En människa måste äta sig mätt varje dag – säg två-fyra gånger, beroende på matsmältning och andra faktorer. En människa måste också – av klimatmässiga eller kulturella skäl – ha kläder på kroppen. Vi behöver också, alltsedan det nomadiska jägar- och fiskarsamhället försvann, en bostad, ett hem, en borg. Eftersom människan icke enbart består av […]