logga-ligg-tjock

Föroreningar kan hota ekologiska odlingar

Föroreningar kan hota ekologiska odlingar

Ekologiska odlingar kan vara hotade av arsenik och andra gifter från de utdömda järnvägsmassorna bakom reningsverket. Lantbrukaren Lars Larsson kräver att markprover tas längs hela kanten mot åkern vid körvägen som förstärkts med förorenad järnvägsmakadam.

Föreläggandet från miljökontoret säger att Hässleholms vatten måste skicka massorna till deponi och sedan ta markprover för att kontrollera om föroreningarna spridit sig. Men det står inget om var markproverna ska tas.

Lars Larsson arrenderar marken som ligger mitt emot grusplanen med upplaget och precis på andra sidan den lilla grusvägen.

– Det ska undersökas i hela min kant. Jag har ju odlat ända upp till vägen, förklarar Larsson som i fjol fick besked att arrendet skulle sägas upp för att ge plats åt vallen som ska skydda reningsverket mot översvämningar från Finjasjön.

Till höger om vägen, som förstärkts med järnvägsmakadam, ligger åkrarna där Lars Larsson odlar ekologiskt. Till vänster, mitt emot rågen, ligger upplaget med järnvägsmakadam. Foto: Berit Önell
Till höger om vägen, som förstärkts med järnvägsmakadam, ligger åkrarna där Lars Larsson odlar ekologiskt. Till vänster, mitt emot kornåkern, ligger upplaget med järnvägsmakadam. Foto: Berit Önell

Åkermarken ägs av kommunen. Här odlar Larsson vårkorn till djurfoder samt slåttervall.

Nu fruktar han att föroreningarna ska spoliera de ekologiska grödorna.

– Jag hoppas att det inte är så, men jag har tänkt på det. Det är inte bra. Det har ju regnat mycket också och det ökar risken, säger han.

Han berättar att odlingarna är Krav-certifierade och kontrolleras på plats vid en årlig revision.

– De går ut i åkern och rycker säd för att ta stickprover. Men normalt tar de inte markprover, då måste de ha en misstanke, säger han.

Han är besviken på både Hässleholms vatten och miljökontoret.

– De på Hässleholms vatten trodde väl inte att det läckte. Men nu ger Brink upp, det talar ju sitt språk. Sedan var det rätt märkligt att Sven-Inge ville släta över lite, säger han.

Lars Larsson försäkrar att han kommer att ställa krav på ersättning från Hässleholms vatten om det visar sig att marken han odlar blivit förorenad på grund av hanteringen av järnvägsmassorna.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten
21/7 Henrik Brink om varför han slutar
23/7 Hässleholms vatten tvingas ta bort massor
24/7 Mer järnvägsmassor som inte undersökts

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se