Säkra skolvägar för våra barn och ungdomar

INSÄNDARE. I tidningen har vi kunnat läsa om en farlig skolväg för våra barn och unga och det handlade om den oövervakade korsningen Åsvägen-Kristianstadsvägen. Tekniska nämndens ordförande (M) svarade då att de har antagit en trafikplan och en budget men att det kanske inte finns några pengar att åtgärda detta just nu. Är det inte […]

Haveri på Q-poolen

INSÄNDARE. Då var det dags igen. Q-poolen får stänga några dagar, för att en pump har havererat och några ventiler, som inte fungerar. Hur länge skall detta fortgå? Det händer titt som tätt, att det sker något på Q-poolen, som gör att man får stänga någon eller några dagar. Det kan inte hålla på så […]

En höghastighetsbana skapar en ny flaskhals

INSÄNDARE. Moderaterna har tagit ställning för att utreda om det går att bygga två nya spår på gamla Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm i stället för en ny höghastighetsbana. I första hand för att skydda Skånes natur för stora ingrepp. Det upprör oppositionsrådet  Lena Wallentheim (S) i Hässleholm (11/3).Tydligen har det gått henne helt […]

Obalanserat kring ”infrastruktur för Sverige i balans”

INSÄNDARE. Mårten Nobin (C) och Lars-Ivar Ericson (C) börjar bra i sitt inlägg ”Infrastruktur för ett Sverige i balans” (Frilagt 25/3 2022) genom att referera till transportpolitikens övergripande mål. Åtminstone på papper är målet ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet”. I ljuset av denna målsättning kritiserar Nobin och Ericson […]

Kalle Anka-kommunen i repris

INSÄNDARE. När jag läste i Norra Skåne den 1 april om olaglig höjning av p-böter på handikapplats, utgick jag från att det var ett aprilskämt. Men senare vidimerade Frilagt att det stämde. Man kan dra den slutsatsen att i spåren efter fake news-debatten, har tidningarna blivit mer försiktiga med dylika skämt. Att Kalle Anka-kommunen åter […]

Är kändisarna hjältar?

INSÄNDARE. Jag har en fråga: -Alla dessa  kändisar och programledare, som får visa upp sig på bästa sändningstid i TV. Ställer de upp gratis, eller skänker dom hela gaget till Ukraina? Nej Nej..de riktiga hjältarna är de ”vanliga”, som skänker det dom kan.Ni ”kändisar som ställer upp”. Ni borde skämmas! Alla ni andra kändisar och […]

Storföretagen har egna moraliska värderingar

INSÄNDARE. Moraliska värderingar beror i huvudsak på omvärldens reaktioner. Vissa beteenden väcker kritik eller avsky från omgivningen. I vissa fall har samhället bestämt att beteendet är synnerligen allvarligt och har genom lag förbjudit beteendet. I dessa fall är samhällets reaktion att beteendet bestraffas ekonomiskt, med böter, eller frihetsberövande, med fängelse. Det som skall känneteckna ett […]

Bevara oss från Lena Wallentheims överspelade Skånebild

INSÄNDARE. Lena Wallentheim skriver att ”Skåne behöver vara starka i förhandlingarna mot staten när det gäller investeringar i infrastrukturen som vi så väl behöver” (Frilagt, ”M spräcker Skånebilden”, 11 mars, 2022). Tveklöst behöver infrastrukturen uppgraderas både i Skåne och nationellt. Vi behöver emellertid ingen höghastighetsbana (HHB) med allt den för med sig i form av […]

Edwall har räknat fel

INSÄNDARE. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades frågan om renovering del av T4-Matsal för att inrymma Familjens hus. Anders Edwall (C) å sin sida hade nog inte läst handlingarna tillräckligt då han påstod att kostnaden för renoveringen skulle vara 40 000 kr/kvm. Med hans profession och erfarenhet av fastighetskostnader borde han reagerat tidigare och tolkat rimligheten […]

Viftar inte bort miljöpartiets engagemang

INSÄNDARE. Dolores Öhman är förvånad över att jag inte gillar ”hållbar utveckling”. Tvärtom min bästa Dolores, det har nog alla som följt mina insändare kunnat konstatera genom åren. Mitt engagemang sträcker sig till tiden långt innan Dolores Öhman ens var påtänkt. Redan i mitten på 60-talet började jag min ”karriär” med återvinning (återbruk). 1971 var […]