Nyheter

Startar namninsamling för att rädda Sösdala simhall

Startar namninsamling för att rädda Sösdala simhall

Sösdala simsällskap tar upp kampen för att rädda simhallen och startar en namninsamling i helgen. Under söndagseftermiddagen går unga simmare ut och knackar dörr för att få så många Sösdalabor som möjligt att skriva på. Listor kommer också att läggas ut bland annat på biblioteket, vårdcentralen och i butiker. Styrelsen för Sösdala simsällskap befarar att… Läs mer

Torsjö Live Årets Hässleholmare

Torsjö Live Årets Hässleholmare

Torsjö Live, Västra Torups egen musikfestival, tilldelas utmärkelsen Årets Hässleholmare. Det offentliggjordes under fredagens stora galakväll i Hässleholm kulturhus. – Det känns väldigt häftigt att komma med bland alla andra trevliga personer som fått priset. Det säger Jonas Johansson som drog igång Torsjö Live 2014, tillsammans med sin svåger Mats Gunnarsson, som han delar ett… Läs mer

Risk för jäv i ny kommunorganisation Miljöchefen överväger pension

Risk för jäv i ny kommunorganisation Miljöchefen överväger pension

Det finns risk för jäv i förslaget till ny kommunal organisation med sammanslagning av nämnder och förvaltningar. Det visar de konsekvens- och verksamhetsanalyser som gjorts inför kommunstyrelsens sammanträde på måndag. Problemet gäller främst var räddningstjänsten ska placeras. Under kommunstyrelsen blir det en jävssituation när även kommunens fastighetsägare, mark- och exploateringsavdelningen, föreslås ingå där från 2020… Läs mer

Inga pengar till nytt fågeltorn i Finja

Det blir inget nytt fågeltorn för 1,6 miljoner kronor nedanför Finja kyrka, åtminstone inte i närtid. Byggnadsnämnden har för andra gången på grund av det ekonomiska läget sagt nej till förslaget att ansöka om statligt LONA-bidrag med halva beloppet. Andra hälften skulle delas lika mellan kommunen och Göingebygdens biologiska förening, alltså 400 000 kronor vardera.… Läs mer

Sparförslagen räcker inte – risk för skattehöjning på sikt

Sparförslagen räcker inte – risk för skattehöjning på sikt

Sparbetinget på cirka 120 miljoner kronor på tre år i den styrande borgerliga alliansens budgetförslag räcker inte. Därefter krävs ännu större nedskärningar, om inte intäkterna ökar. Lena Wallentheim (S) tror att en skattehöjning kan behövas på sikt och får visst medhåll av både Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) som dock helst vill undvika… Läs mer

Stängning av Vanneberga skola Personalneddragning på 20,5 miljoner

Stängning av Vanneberga skola Personalneddragning på 20,5 miljoner

20,5 miljoner kronor sparas på neddragning av kommunal personal de närmaste tre åren. Vanneberga skola stängs inför höstterminen 2019 och Sösdala simhall redan vid årsskiftet. Magnarpskolonin säljs. Det är några av åtgärderna för att förbättra kommunens ekonomi i den styrande borgerliga alliansens budgetförslag. Men investeringstakten är fortsatt hög, drygt en miljard kronor. Låneskulden beräknas öka… Läs mer

Katastrofal nyckelhantering och underbemanning bakom medicinstölder

Kontrollräkning av narkotikaklassad medicin har prioriterats bort. Rutiner om signering vid hantering av nycklar till medicinskåp har inte följts. Det konstaterar omsorgsförvaltningen i sin utredning av den senaste medicinstölden på ett av kommunens äldreboenden, på Solgården i Hästveda. – Här behövs en ordentlig uppskärpning och att personalen genast följer de rutiner som finns. Enhetschefen bör… Läs mer

Skott mot fönster vid kyrkogården i Hässleholm

Skott mot fönster vid kyrkogården i Hässleholm

En anmälan om ett skotthål i ett fönster till en lägenhet vid Östra Hagagatan i Hässleholm på torsdagen ledde till att polisen spärrade av både kring huset, en del av gatan och ett större område inne på kyrkogården mitt emot. Händelsen rubriceras som grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Ingen misstänkt är gripen. Polisen fick… Läs mer

Inga extra pengar till flytt av tekniska kontoret – 30 miljoner till ombyggnad

Inga extra pengar till flytt av tekniska kontoret – 30 miljoner till ombyggnad

Kommunalråden säger nej till att ge tekniska nämnden 3,5 miljoner kronor till flyttkostnader, men ja till att tillskjuta totalt 30 miljoner kronor för att bygga om och anpassa de nya lokalerna på garnisonsområdet. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) konstaterar att man inte hade hela bilden klar för sig vid beslutet att sälja fastigheterna vid Norra… Läs mer

Remissvar om ny kommunorganisation senast på måndag

Kommunledningen kräver att nämnderna svarar på remissen om förslaget till ny kommunorganisation senast på måndag. – Det är väldigt kort tid, säger Helena Malje (S), andre vice ordförande i kulturnämnden som enligt förslaget ska slås samman med fritidsnämnden. Hon konstaterar att det krävs ett extra sammanträde – om det inte går att få uppskov med… Läs mer

Sösdalaborna kan bli utan simhall

Sösdalaborna kan bli utan simhall

Sösdala simhall är i farozonen när kommunen måste spara pengar. Entreprenören har sagt upp avtalet och kommunen driver från och med denna vecka verksamheten. Nu finns risk att simhallen stängs för gott. – Vi inväntar besked från politikerna om simhallen ska drivas vidare eller ej, säger fritidschef Henrik Samevik till Frilagt. Simhallen var stängd hela… Läs mer

Revisorerna anser kommunens ekonomi alarmerande

Revisorerna anser kommunens ekonomi alarmerande

– Utvecklingen av kommunens ekonomi är alarmerande och det är av yttersta vikt att alla ansvariga agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det skriver revisorerna i sin bedömning av delårsrapporten där prognosen är att kommunens resultat för 2018 blir minus 27,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse på cirka 35,1 miljoner kronor. Revisionsfirman Ernst & Young står… Läs mer

Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

Konsekvenserna av förslaget till minskad kommunal organisation är oklara. Det finns varken uppgift om hur stor neddragning det kan bli på personal eller hur mycket förändringen ska spara, trots att den till största del föreslås träda i kraft redan vid årsskiftet. – Vi kan inte se det i handlingarna och fick inget svar på mötet,… Läs mer

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten uppgår i renhållningsbolaget Hässleholm Miljö som köper samtliga aktier för preliminärt 47,6 miljoner kronor med tillträdesdag den 20 december. Det förslår kommunledningen. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag, men beslut fattas slutgiltigt i kommunfullmäktige. Bolagen föreslås fusioneras under 2019. Motiveringen till förslaget beskrivs som att ”det är organisatoriskt och… Läs mer

Kastade katt på spetsiga grenar

Tre ungdomar i 15-16-årsåldern misstänks för djurplågeri efter att ha kastat ner en katt från en altan så att den landade i ett buskage med spetsiga grenar och skadades så allvarligt att den måste avlivas. Polisen vet vilka de misstänkta är och en förundersökning är inledd. När polisen på tisdagen fick larm om den pågående… Läs mer

Qpoolens felaktiga fönster får sitta kvar

Byggnadsnämnden godkänner Qpoolens nya fönster, trots att de strider mot det ursprungliga bygglovet och kulturmiljöutredningen. – Det är inte ekonomiskt försvarbart att byta ut fönstren igen, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag var att den nya bygglovsansökan från tekniska förvaltningen skulle avslås på grund av att fönstren i simhallen inte följer de tidigare… Läs mer

Uppmanades dricka mer – var allvarligt sjuk

En äldre man som kände sig sjuk och orkeslös fick rådet att dricka mer. Nästa dag blev det ambulans till sjukhuset där både lunginflammation, stopp i njurarna och förhöjda levervärden konstaterades, enligt en anhörigs anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. – Uppenbar risk för allvarlig kroppsskada som följd av bristande tillsyn och omhändertagande,… Läs mer

Ingen olja i Finjasjön enligt miljökontoret

Miljökontoret tror inte att det var olja i det tunna skikt som täckte vattenytan från stranden och cirka 100 meter ut i Finjasjön vid Sjörröd i förra veckan. Men ingen inspektör besökte platsen förrän på måndagen. – Inspektören har varit nere och tittat och anser inte att det är olja, säger miljöchef Sven-Inge Svensson. Han… Läs mer

Tillstånd för att tillfälligt åtgärda ventilationen på Vanneberga skola

Vanneberga skola får en tillfällig lösning på problemen med ventilationen. Det har stadsbyggnadskontoret beslutat och därmed kan verksamheten fortsätta åtminstone fram till sommaren. Enligt miljönämndens föreläggande hade det annars inte varit tillåtet att bedriva skola i lokalerna efter jullovet, något som vårdnadshavare och personal förvarnades om i brev från skolförvaltningen för några veckor sedan. Som… Läs mer

Förslag att inte godkänna Qpoolens nya fönster

Qpoolens simhalls felkonstruerade nya fönster innebär en förvanskning. Det hjälper inte att Regionmuseet anser att byggnaden trots detta är ”tidstypisk och rimligt välhållen”. Stadsbyggnadskontorets handläggare föreslår att ansökan om bygglov för fasadändring avslås vid byggnadsnämndens sammanträde imorgon, tisdag. I så fall måste fönstren bytas ut igen. Felkonstruktionen gäller inte bara de tidigare mest diskuterade spröjsarna… Läs mer

Enighet för att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö

Politisk enighet verkar råda om fördelarna med att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö. Främsta syftet med att samordna de båda kommunala bolagen är att Hässleholm Miljö ska kunna utöka sin verksamhet där förorenade massor från olika håll tas emot. Enligt förslaget ska Hässleholm Miljö köpa samtliga Hässleholms vattens aktier för preliminärt… Läs mer

Inte olagligt att kommunen inte fullföljde fiberavtal

Hässleholms kommun gjorde inget olagligt genom att inte fullfölja fiberavtalet som Hessleholm Network tecknade med villaföreningen Ljungdala byar. Det säger förvaltningsrätten i sin dom. Enligt avtalet med Hesslehlm Network skulle hela föreningen få fiber till en installationskostnad av 19 000 kronor. Ytterligare tre villaföreningar på Ljungdala hade motsvarande avtal. Kommunen hävdade att avtalen inte var… Läs mer

Ingen tid för uppskov

Det lär inte beviljas några uppskov för nämnderna att svara på remissen om den nya kommunorganisationen. – Det är inte möjligt utifrån den tidsplan som nu ligger, säger kanslichef Elisabeth Aidemark. Förslaget gäller bland annat att slå samman byggnadsnämnd och miljönämnd till en gemensam nämnd samt kulturnämnd och fritidsnämnd till en. De berörda fick ut… Läs mer

Fortsatta problem med Legionella i simhallar

Flera simhallar i Hässleholms kommun har fortsatta problem med Legionellabakterier i duscharna. På måndagen kom nya provsvar med förhöjda värden för Bjärnums simhall som efter kort tids öppethållande åter stängdes på tisdagen. Ett av herrarnas omklädningsrum i Qpoolen är fortfarande stängt av samma skäl. På båda ställena byggs nu rörsystemen om. Frilagt granskade i somras… Läs mer

Hässleholm Miljö premierar hållbarhetsarbete vid mens och ridning

Linnea Lindau och Hässlehoms ridklubb delar på årets miljöstipendium. 10 000 kronor vardera från Hässleholm Miljö får stipendiaterna motta under festliga former den 16 november i kulturhuset. Ett engagemang för att göra menstruationen mer hållbar för både kvinnor och miljön gör Linnea Lindau, student vid Hässleholms tekniska skola, till stipendiat. Med motiveringen: ”I utvecklingsländer kan mensen… Läs mer

Kommunala skatten föreslås oförändrad

Kommunstyrelsen föreslår oförändrad kommunal skattesats för 2019. S deltog inte i beslutet. V och MP ville höja skatten, men som enbart ersättare i kommunstyrelsen kunde de varken delta i beslutet eller reservera sig utan lämnade en protokollsanteckning. Bakom beslutet på onsdagen ligger inte bara att M, KD och L i den styrande borgerliga minoriteten med… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com