Nyheter

Företagare vädjar för industriteknikprogram Nyrenoverade maskiner på plats

Företagare vädjar för industriteknikprogram Nyrenoverade maskiner på plats

Företrädare för åtta företag vädjar nu i en skrivelse till Hässleholms kommun om att fortsätta satsa på gymnasieskolans industriteknikprogram. – Jag tycker att det skulle vara en katastrof om det läggs ner, säger Jonas Fischer, vd på Automationsteknik som ser ett stort behov av arbetskraft med den utbildning som programmet ger. Han är förvånad över… Läs mer

Jaktskyttebanans restriktioner upphävda

Miljönämndens tidigare begränsningar av skjuttider och bullernivåer på jaktskyttebanan i Röinge upphävs. Det blev resultatet av de något dramatiska vändningarna i frågan på onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den infekterade frågan har orsakat strid under många år. Sedan 2010 har 31 närboende lämnat in klagomål på bullernivåerna. Flera bullerutredningar har gjorts och miljönämnden beslöt… Läs mer

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Cirka 325 hektar skog på Hovdala och Mölleröd ska snart ha röjts, gallrats eller slutavverkats. Det är betydligt mer än en vanlig säsong. Markägaren, det kommunala bolaget Hibab, har budgeterat tre miljoner kronor i intäkter från skogen i år. Det kan jämföras med cirka 1,8 miljoner de senaste åren. – Vi ligger lite back, säger… Läs mer

Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

En fastighetsägare vid Finjasjöns östra strand fick besked om att kommunen inte skulle besluta om bygglov för en tillbyggnad förrän detaljplanen ändrats. Enligt ändringsförslaget krävs översvämningssäker nivå på färdigt golv även i tillbyggnader, vilket i det aktuella fallet skulle innebära cirka 85 centimeters höjdskillnad. Kommunen får dock inte pausa beslutet i mer än två år,… Läs mer

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson lämnar sin tjänst som fastighetschef i Hässleholms kommun den 1 april. – Tjänsten har visat sig vara svår att kombinera med uppdraget som förtroendevald, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Stefan Larsson har ett års betald uppsägningstid och får dessutom ett avgångsvederlag på ett år, sammanlagt 1,5 miljon kronor. Vid årsskiftet slogs kultur- och… Läs mer

Sjörröds gårds skog skövlad

Sjörröds gårds skog skövlad

Omtvistade Sjörröds gårds marker har förvandlats till ett kalhygge. Länsstyrelsens yttrande om behovet av att skydda naturen med ädellövskog och orkidéer är knappast aktuellt längre. De senaste dagarna har skogsmaskinerna arbetat sig igenom hela området så att det nu är fri sikt från södra delen av fastigheten till Garnisonsvägen i norr. Sjörröds gård har varit… Läs mer

Bristande kontroll av Legionella i Läredaskolans duschar

Miljökontoret kräver bättre rutiner för att förebygga Legionellabakterier i Läredaskolans duschar. Varmvattentemperaturer har inte redovisats och miljökontoret har inte informerats om vilka åtgärder som vidtagits sedan Legionella påvisades i en av idrottsanläggningens duschar 2017. Det är inte bara kommunens simhallar som har drabbats av Legionella. Även på Läredaskolan har bakterien förekommit och även här har… Läs mer

Gymnasieutbildningar i fara Bara två sökande till industriteknik

Flera gymnasieutbildningar i Hässleholm har oroväckande få sökande inför höstterminen. Det tillsammans med sparkraven gör att partigrupperna nu diskuterar eventuella nedläggningar. Beslut måste fattas vid nästa sammanträde, den 28 mars. Värst ser det ut för industriteknikprogrammet som efter flera osäkra år nu bara har två sökande. – Två elever är för lite, säger Stefan Larsson… Läs mer

Kommunen förlorade fiberstriden mot Konkurrensverket

Kommunen förlorade fiberstriden mot Konkurrensverket

Hässleholms kommun förlorade fiberstriden i patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Konkurrensverket fick rätt och kommunen förbjuds vid vite på 25 miljoner kronor att neka markavtal till privata företag som vill bygga ut fiber. Domen meddelades på fredagen. Konkurrensverket stämde i september 2017 kommunen på grund av beslutet hösten 2015 att inte upplåta mark till fler… Läs mer

Vägförrättning vid Sjörröds gård nedlagd

Vägförrättning vid Sjörröds gård nedlagd

Det är för osäkert om bebyggelse på Sjörröds gård kommer att tillåtas. Därför har Lantmäteriet nu beslutat att ställa in, i praktiken lägga ned, försöken att upplösa en vägsamfällighet och överföra en medeltida väg till fastigheten. Det hjälpte inte att Sjörröds gårds ägare, byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow, hävdade att hans bebyggelse är önskad… Läs mer

Sötekärrsbäcken förorenad av PFAS Reningsverkets påverkan på sjön ska redovisas

Sötekärrsbäcken förorenad av PFAS Reningsverkets påverkan på sjön ska redovisas

Det hälso- och miljöfarliga ämnet PFAS finns i sedimentet i den förorenade och mystiskt uppvärmda Sötekärrsbäcken nära reningsverket. Det visar nya provtagningar inom det treåriga forskningsprojektet om Finjasjöns hälsa. Vid styrgruppens nästa möte, på tisdag, presenteras resultaten. Då ska också reningsverkets påverkan på sjön redovisas. Men projektet kan nu drabbas av kommunens dåliga ekonomi. Regitos… Läs mer

Fridolin på upploppet – besökte Passagen

Fridolin på upploppet – besökte Passagen

Nu är Gustaf Fridolin, som han själv säger, inne på upploppet för sin tid som politiker. Ett led i den upploppsspurten är bland annat att besöka miljöpartister runt om i landet. På måndagen hade turen kommit till gamla hemkommunen Hässleholm där han tillsammans med den lokala miljöpartisten Agnetha Karlsson besökte Passagen, en särskild undervisningsgrupp för… Läs mer

Kritik mot alliansens agerande kring exploateringen av Björklunda

Kritik mot alliansens agerande kring exploateringen av Björklunda

– Varför var alliansens företrädare irriterade över markanvisningstävlingen för Björklunda? De släppte ju själva fram den, säger Folkets väls Ernst Herslow. Han föreslog i tekniska nämnen att markanvisningstävlingen, som tjänstemännen gått ut med utan att förankra den hos ledande politiker, skulle avbrytas när den nyss blivit känd i april 2018. Men han fick inget gehör… Läs mer

Franskan försvinner från grundskolan

Franska slopas som valmöjlighet för grundskoleelever i Hässleholms kommun inför hösten. Bara de som redan påbörjat sina studier i språket får fullfölja dem. Det beslöt en oenig barn- och utbildningsnämnd på torsdagen. Anledningen till förändringen är sparkraven på skolan. Men om det ska bli någon kostnadsminskning på att dra in franskan krävs att grupperna i… Läs mer

Bättre sjöutsikt när kommunen fäller träd i Sjörröd

Bättre sjöutsikt när kommunen fäller träd i Sjörröd

Kommunen har planerat att fälla ett stort antal träd vid Finjasjöns strand i Sjörröd. Många unga träd, men också en hel del äldre, bland annat en stor ek och en stor bok, är markerade med orange färg. Avverkningen har börjat i en av de fyra dungarna som märkts ut på kartan och vissa hus har… Läs mer

Miljöchefen får inte besluta om endurobanan

Miljöchef Sven-Inge Svensson får inte besluta om en ny ansökan om dispens för endurobanan på Hovdala. Det ska istället miljö- och stadsbyggnadsnämnden göra. Enduroklubben FMCK har dispens för banan på Hovdala, som aldrig haft något tillstånd, fram till den 30 juni i år. Förra sommaren avslog Sven-Inge Svensson på delegation från miljönämnden en ansökan om… Läs mer

Namnlistor för p-skiva

Samtliga 32 närvarande skrev vid onsdagskvällens öppna möte under namnlistor för gratis parkering med p-skiva i Hässleholm. Listorna lämnas på fredag till kommunen. Kommunens ambition att införa nya parkeringsautomater utan möjlighet att betala kontant har lett till debatt. Önskemål om att istället låta parkeringen vara gratis och reglera tiden med p-skiva har framförts från flera… Läs mer

Dyrt med p-skiva enligt kommunen

Att övergå från parkeringsautomater till p-skiva skulle kosta cirka 700 000 kronor, enligt kommunens beräkningar. Dessutom skulle intäkter på fem miljoner kronor i parkeringsavgifter utebli. – Jag har inget emot p-skiva, men jag får ta ansvar för kommunens ekonomi, säger Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden. Alternativet p-skiva har inte funnits med i underlaget… Läs mer

Kallar till möte för att protestera mot kontantlösa p-automater

Ett öppet möte för att bilda opinion mot kommunens förslag på nya kontantlösa parkeringsautomater hålls på onsdag kväll, den 20 mars, i lilla salongen vid T4-matsalen. Medborgarpartiet med Evert Storm i spetsen är initiativtagare och vill ha gratis parkering med p-skiva. Inbjudna är bland andra pensionärsorganisationer, Hesslecity, Köpmannaföreningen och Industri- och Hantverksföreningen. Anledningen till uppgraderingen… Läs mer

Många företag vill rekrytera personal på kommunens jobbmässa

Hela 35 utställare är bokade till jobb- och utbildningsmässan What Works på Norra Station i Hässleholm imorgon, den 19 mars. Därmed är det fullbokat och dessutom finns en väntelista. De flesta medverkande är företag med rekryteringsbehov, men också utbildningsverksamheter är på plats. Bland företagen finns bland andra Ica Maxi, Backer, Bergendahls, Ballingslöv, Stoby och Skånetrafiken.… Läs mer

Finjafotograf bakom Årets bildreportage

Fotografen Jörgen Johansson från Finja fick pris i den prestigefyllda tävlingen Årets bild som avgjordes på lördagen. Hans bilder från sin egen cancerbehandling vann första pris i kategorin Årets bildreportage Sverige. Jörgen Johansson, 49, har arbetat som fotograf sedan 1991, bland annat på Norra Skåne där han också varit fotochef. Sedan 2009 är han frilans.… Läs mer

Butik i ny lokal i Hembygdsparken

Ytterligare ett hus i Hembygdsparken i Hässleholm har nu fått nytt liv. Ingela Tillgren har öppnat presentbutiken Yggdrasil i Winbergska huset. Ingela Tillgren hyrde tidigare Skräddarehuset till sin butik, men nu behövs även den lokalen till kaféet som nyligen togs över av Cathrin Birkén. Västra Göinge hembygdsförening berättar i ett pressmeddelande att Winbergska huset har… Läs mer

Boverket hotar kommunen med vite

Boverket hotar Hässleholms kommun med vite på 300 000 kronor för missade energideklarationer på tio byggnader, bland dem stadshuset och flera förskolor och skolor. Enligt kommunen har dock bara två byggnader missats; Hörja förskola och Frö och Freja förskola. Övriga byggnader är antingen redan besiktigade men inte redovisade, sådana som av olika skäl inte behöver… Läs mer

Terrorforskaren Magnus Ranstorp till Europaforum

Terrorforskaren Magnus Ranstorp, med rötterna i Hässleholmstrakten, är en av de medverkande vid årets Europaforum i Hässleholm. Arrangemanget hålls den 7-9 maj och har mycket fokus på valet till Europaparlamentet samt frågor om säkerhet, försvar, klimat och hälsa. Programmet för Europaforum släpptes på torsdagen. Men helt klart är det inte ännu. – Programmet kommer att… Läs mer

Möjlighet att ge synpunkter på tätorternas utveckling

Invånare, företagare, föreningar med flera får nu möjlighet att lämna synpunkter inför arbetet med en ny översiktsplan för hela Hässleholms kommun. Under våren ska en digital karta bli tillgänglig på kommunens hemsida. Ett team från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska också åka runt i kommunens tätorter för att titta på den fysiska miljön. Första anhalten är… Läs mer

Miljöchefen korrigerar yttrande om dricksvatten vid reningsverket

Det finns inget skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm. Därför var det fel av kommunen att i ett yttrande till länsstyrelsen skriva att det inte är lämpligt att ansluta dricksvatten till Linus Jepssons bostad nära reningsverket på grund av att den ligger inom skyddsavstånd. – Vi har missat ett ord, det ska stå ”planerat” skyddsavstånd, säger… Läs mer

Tolv företag ska snart öka takten i kommunens fiberutbyggnad

Inom kort ska Hässleholm kommuns avstannade fibergrävningar i bland annat Hästveda, Vittsjö och delar av Vinslöv vara igång igen. Den nya upphandlingen av ramavtal innebär att kommunen går från två till hela tolv gräventreprenörer och kan öka takten i den försenade fiberutbyggnaden. Frilagt har tidigare berättat om att arbetet med att gräva ner fiberkabel i… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com