Nyheter

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Det finns en stor risk för konflikt mellan reningsverket i Hässleholm och riksintresset den nya stambanan som ska byggas ut med två spår. Förslaget till detaljplan för reningsverket kan också äventyra kommunens önskemål om ett centralt stationsläge. Trafikverket vill begränsa byggrätten inom reningsverksområdet och varnar för uppförande av stora byggnader som är svåra att flytta.… Läs mer

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Skyddet mot covid-19 blir nu allt sämre hos de äldre som var bland de första att vaccineras. En tredje dos vaccin är därför aktuell i höst. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att kommunerna fått direktiv från primärvården om att ha beredskap för att med kort varsel hantera en ny vaccinationsomgång inom… Läs mer

JO-kritik: Hindrades överklaga hemtjänstavgift

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Hässleholms kommuns omsorgsnämnds politiker och handläggare för att en medborgare hindrades att överklaga hemtjänstavgifter. Enligt JO-beslutet på onsdagen tyder agerandet på “bristande kunskap om gällande rätt och grundläggande förvaltningsrättsliga principer.” Nämnden uppmanas att skyndsamt se till att tjänstemännen får de kunskaper som krävs. Enligt ett pressmeddelande på torsdagen har nämnden redan… Läs mer

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Två av tre kommunalråd vill åter skriva in ett 1 000 meters skyddsavstånd till reningsverket i detaljplaneförslaget. Deras yttrande går nu direkt till samrådet utan att passera kommunstyrelsen. De föreslår också – trots att de redan vet att det inte håller juridiskt – att det ska utredas om ett civilrättsligt avtal kan säkerställa att de… Läs mer

Fiber i bolag väntas avlasta kommunens ekonomi

Fiber i bolag väntas avlasta kommunens ekonomi

Kommunens fiberavdelning bör bolagiseras, bland annat för att avlasta kommunens ekonomi från ett nedskrivningsbehov på 150 miljoner kronor. Det anser kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) som röstade ner kommunalrådet Lena Wallentheim (S) vid onsdagens sammanträde. Lena Wallentheim befarar att insynen minskar ytterligare efter en bolagisering som också gör det lättare… Läs mer

Efter dödsfallet- Patientsäkerheten förbättras i omsorgen

Efter dödsfallet på Solgården i Hästveda lovar omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun att patientsäkerheten ska förbättras. Det ska inte hända igen att en vårdtagare som fallit två gånger på samma kväll, slagit i huvudet och är svår att få kontakt med varken får besök av sjuksköterska eller läkare. Inspektionen för vård och omsorg har krävt kompletteringar… Läs mer

Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

Bostäderna närmast reningsverket ligger mer än 200 meter från närmaste aerosolbildande processer. Därför finns ingen risk med att bo där och fastigheterna kan planläggas som just bostäder. Det skriver Linus Jepssons och Jan Tillgrens advokat i ett yttrande till samrådet om detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Skyddsavstånden kring reningsverket och cykelvägen i Sjörröd är de… Läs mer

Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

Fakta om skyddsavstånd och nya lokala vinddata ingår i Anders Åkessons omfattande skrivelse om förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Hans yttrande är ett av 13 som kommit in till kommunen när tiden för samrådet gick ut på söndagen. Anders Åkesson har varit miljöchef på Hässleholm Miljö AB och anlitas fortfarande som konsult i… Läs mer

Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

Förundersökningen mot vikingabyn i Vätteryd om strandskyddsbrott på grund av trädfällning har lagts ned. Det formella skälet är straffrabatt eftersom det pågår utredning om fornminnesbrott som kan ge tillräckligt straff även för den aktuella brottsligheten. Christer Forssman, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, säger dock till Frilagt att underlaget var så tunt att det… Läs mer

Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

Cykelvägen mellan Spiggvägen och Sjöstugevägen i Sjörröd kan bli gata för biltrafik. Förändringen ingår i förslaget till detaljplan för reningsverket, men de flesta av de boende har inte fått information eftersom kommunen bara räknar fastighetsägare med gräns mot planområdet som sakägare. Många är nu kritiska och kräver att kommunen tar hänsyn även till deras synpunkter.… Läs mer

Köp av Björksäters äldreboende överklagat

Köp av Björksäters äldreboende överklagat

Kommunen betalar överpris för äldreboendet på Björksäter, vilket strider mot kommunallagen. Det anser en kommuninvånare som därför överklagat fullmäktiges beslut att köpa fastigheten för en köpeskilling på 220 miljoner kronor. Därmed kan kommunens tillträde till fastigheten dröja, liksom flytten av dementa från Ekegården. Överklagandet är en så kallad laglighetsprövning, vilket innebär att enbart beslutets laglighet… Läs mer

Stänger inte Emmaljunga reningsverk frivilligt

Stänger inte Emmaljunga reningsverk frivilligt

Hässleholms vatten ville ha längre tid på sig att ersätta det utdömda reningsverket i Emmaljunga. När politikerna gick på miljökontorets linje och beslöt förbjuda anläggningen från den 30 juni 2024 överklagade Hässleholms vatten istället och hävdade med hjälp av en konsultfirma att det räcker att sluta använda slamdammarna. Nu är ärendet tillbaka hos politikerna som… Läs mer

Ingen sjuksköterska kom – Åldring dog

En kvinna på äldreboendet Solgården i Hästveda föll två gånger samma kväll och slog i huvudet. Omsorgspersonal kontaktade sjuksköterskorna, men ingen besökte patienten som senare dog. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att kommunen för ett år sedan anmälde en händelse där flera sjuksköterskors uteblivna hembesök ledde till en allvarlig vårdskada för patienten. Då… Läs mer

Oljeförening i Finjasjöns vatten när fisken dog

Oljeförening i Finjasjöns vatten när fisken dog

När fiskaren Mats Bengtsson hittade 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön för några veckor sedan fanns ämnet heptadekan, som bland annat ingår i oljeprodukter, i vattnet. Det visar analysen av ett vattenprov från tillfället. Mats Bengtsson gjorde den makabra upptäckten den 7 augusti, under sitt arbete med reduktionsfisket som ska motverka algblomningarna i… Läs mer

Röke Buss överklagar upphandlingen

Röke Buss överklagar upphandlingen

Röke Buss överklagar nu Hässleholms kommuns upphandling av skolskjutsar och vill att den görs om i dess helhet. Grunderna är två: de nya villkoren missgynnar mindre företag och är alltför otydliga. Lars Annerberg på branschorganisationen Sveriges Bussföretag säger att han inte hört talas om någon annan kommun som krävt att entreprenörerna på kort varsel ska… Läs mer

Miljökontoret värnar trädridåer vid reningsverket

Betydelsen av trädridåer som skyddar boende kring reningsverket i Hässleholm betonas i miljöavdelningens yttrande till samrådet om detaljplanen för området. Även detta yttrande kom in för sent, men godkändes. Kommunens miljöavdelning skriver att det vore önskvärt med en specifikation av hur hög och tät den nya skyddsplanteringen för villaområdet vid Ormanäs ska vara och även… Läs mer

12-15-åringar ska få vaccin

Vaccin mot covid-19 ska erbjudas 12-15-åringar med start i början på november. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen. I Skåne ansvarar vårdcentralerna för vaccinationerna i samarbete med skolorna och kommunernas elevhälsa. Nu rapporteras smittspridningen minska något i Skåne. Region Skåne meddelar i ett pressmeddelande att planeringen för vaccinatioenr av barn nu inleds. – Det är ett… Läs mer

Han vill också ha kvar cykelvägen

– Vi vill också att cykelbanan ska kvarstå, säger Tomas Moberg som köpte den stora fastigheten vid Sjöstugevägen i Sjörröd för ett par år sedan tillsammans med hustrun Gaby. Han dementerar uppgifterna om att de skulle ha för avsikt att bygga villor och få utfart mot cykelbanan. – Vi har köpt tomten just för att… Läs mer

Trasigt modem orsak till Hesa Fredriks tystnad

Hesa Fredriks tystnad i Hässleholm vid testet i måndags berodde på ett trasigt modem. Det berättade Hässleholms kommun på fredagen i ett pressmeddelande. Räddningstjänsten har arbetat för att hitta orsaken till problemet tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Felsökningen har nu gett en förklaring till den uteblivna signalen för viktigt meddelande till allmänheten,… Läs mer

Dags att nominera årets hässleholmare

Hässleholms kommun uppmanar allmänheten att lämna in förslag på årets hässleholmare senast den 30 september. Årets hässleholmare tillkännages traditionsenligt under Hässleholms galakväll i november. I år delas utmärkelsen ut för artonde året i rad. Förra året var det Joddla med Siv som vann. Årets hässleholmare ska vara en person som “bidragit till att Hässleholms kommun… Läs mer

Restriktioner lyfts i strid med kriterier för smittspridning

Inga publiktak för kultur- och idrottssarrangemang, inga krav på avstånd mellan borden inomhus på serveringsställen och ingen uppmaning att arbeta hemifrån. Den 29 september upphör de flesta av de svenska restriktionerna mot covid-19, vilket gläder många, men det sker trots att smittspridningen är betydligt högre än vad regeringen tidigare beslutat ska krävas. Flera experter inom… Läs mer

Avrådan från bad vid Mjölkalånga

Algblomningen i Finjasjön fortsätter i det varma sensommarvädret och kommunen avråder åter från bad vid badplatsen i Mjölkalånga. Avrådan från bad på grund av algblomning i Finjasjön har gällt mer eller mindre sedan i slutet på juli, antingen vid badplatsen i Björkviken eller Mjölkalånga. Dessutom har varningar gått ut för mer okända alger i form… Läs mer

Hesa Fredrik var tyst

Hesa Fredrik, en del av signalen VMA, viktigt meddelande till allmänheten, fungerade inte när den skulle testas i Hässleholms kommun på måndagseftermiddagen. Enligt räddningstjänsten handlar det om ett tekniskt fel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått information om problemet. VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.… Läs mer

Nya IT-problem i omsorgen

Nya IT-problem har uppstått inom Hässleholms kommuns äldreomsorg. Nu är det mobiltelefoner på äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv som har problem med uppkopplingen mot nätverket. Felsökning pågår. Detta ska inte ha något samband med det tidigare haveriet där tusentals mobiltelefoner i kommunen av misstag avregistrerades. Att återställa dem har tagit längre tid än väntat, men IT-chef… Läs mer

Eldade biblar utanför stadshuset

Någon eldade upp två biblar i Stadsparken utanför stadshuset i Hässleholm vid ettiden på onsdagen. Kommunstyrelseledamoten Jonas Klein (FV) upptäckte branden när han var på väg till ett sammanträde i stadshuset och släckte den med vatten. Senare gjorde han en polisanmälan. Jonas Klein berättar att han lade märke till att det rök från parken och… Läs mer

100 år med kvinnlig rösträtt firas

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Det räknas som demokratins genombrott och firas runt om i landet. Biblioteken i Hässleholms kommun visar “Ja, må den leva”, en affischutställning från riksdagen. Kommunstyrelsens ordförande Douglas Roth (M) inviger utställningen på stadsbiblioteket på lördag klockan 11 då också en nytryckt bok om Hässleholmskvinnors… Läs mer

Lyssna på fladdermöss i skymningen

18 av Sveriges 19 fladdermusarter har setts eller hörts på Hovdalaområdet. Varför trivs de just här? Det är en av de frågor som deltagarna i Hovdalas fladdermusvandringar kanske kan få svar på. På torsdag kväll är nästa möjlighet att följa med fladdermusexperten Stefan Viktorsson på en spännande vandring med fladdermusdetektorer. Vandringen startar vid slottets porttorn… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com