Nyheter

Fortfarande algblomning i vattenskyddsområdet Bjärlången

Fortfarande algblomning i vattenskyddsområdet Bjärlången

Algblomningen i Bjärlången i Bjärnum har bara fortsatt sedan kommunen utfärdade avrådan från bad för en månad sedan. – Det här är en oroande utveckling och avviker dramatiskt från hur vattnet har varit de senaste 20 åren, skriver författaren Per Gustavsson, som bor vid sjön, i ett brev till miljökontoret. Hans larm i augusti ledde… Läs mer

Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

Korttidsboenden där inte alla rum har egen toalett och dusch fungerar inte när vårdtagarna måste isoleras på grund av en pandemi. Därför har omsorgsnämnden nu sagt upp hyresavtalet för Linnégläntan i Hässleholm och planerar att bygga om Lyckåsa i Bjärnum. Platserna ska ersättas med både mer hjälp i hemmet efter sjukhusvistelse, så kallat hemgångsstöd, och… Läs mer

Ingen uppmaning till Kenny Hansson (M) om timeout

Ingen uppmaning till Kenny Hansson (M) om timeout

Kenny Hansson (M) har inte uppmanats att ta ”timeout” som ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, trots att polisen inlett förundersökning om datorintrång på bankkonton som tillhör ägarna till vikingabyn i Vätteryd. Därmed kan han fortfarande fatta beslut om byggsanktionsavgifter mot vikingabyn. – Jag kan inte se att vi i dagsläget ska göra något eftersom Kenny… Läs mer

Kenny Hansson (M) polisanmäld för brott mot banksekretess

Kenny Hansson (M) polisanmäld för brott mot banksekretess

Polisen utreder M-politikern och banktjänstemannen Kenny Hansson i Hässleholm för datorintrång på bankkonton som tillhör ägarna till vikingabyn vid Vätteryd. Enligt anmälan har han i ett mejl till en person utanför banken ifrågasatt hur Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu kan bekosta fortsatta byggnationer. Han ska också ha efterlyst en kontakt på Skatteverket för en revision.… Läs mer

Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

S och SD vill köpa fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm med gamla postterminalen för 29,5 miljoner kronor, vilket enligt tjänstemännen motsvarar dubbla marknadsvärdet. SD-kommunalrådet Hanna Nilsson föreslår att en del av fastigheten används till ett tillfälligt Ungdomens hus. Hon vill också flytta dit Markans ungdomsverksamhet och tror att det är bättre att kommunen säljer Markanhuset… Läs mer

Tvekan om våtmark på Hovdala – jordbruksarrende förlängt

Tvekan om våtmark på Hovdala – jordbruksarrende förlängt

Kommunstyrelsen har överlåtit åt det kommunala bolaget Hibab att ta ställning till om jordbruksmark på Hovdala ska omvandlas till våtmark. Politikerna vill inte säga vad de tycker i frågan som har diskuterats i fem år och Hibab har nyligen förlängt ett av jordbruksarrendena med ytterligare fem år. Frågan om eventuella våtmarker på Hovdala har bollats… Läs mer

Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

Avloppsvattnet släpps rätt ut i grundvattnet, men Hässleholms vatten kan få längre tid på sig att bygga ett nytt reningsverk i Röke, till den 1 oktober 2021. Det föreslår politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Reningsverket i Röke är ett av flera som enligt miljökontoret är i mycket dåligt skick. Reningsverket i Mölleröd utanför Verum… Läs mer

Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Hässleholms kommun har lovat bygga ett torg till K-Fastigheters nya bostadsområde på T4. Kostnaden beräknas till 6,4 miljoner kronor. Men Vendes plan, eller Åtorget som det också kallats, blir något alldeles extra med ett stort trädäck med plats för fiske och “sittgradänger” som sträcker sig ut över Almaån intill den gamla metallbron som ska renoveras… Läs mer

Osäkra beräkningar av fosfor från åar till Finjasjön

Osäkra beräkningar av fosfor från åar till Finjasjön

Hur mycket näringsämnen som når Finjasjön från olika tillflöden är osäkert. Rapporten Fosforbudget för Finjasjön, som ingår i ett delprojekt i det pågående forskningsprojektet om Finjasjön, bygger inte på mätningar utan på beräkningar av flödena. Men rapporten har redan använts för att tona ned reningsverkets påverkan på sjön, i samband med miljöbedömningen för detaljplanen. Ett… Läs mer

Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

I sista stund stoppar kommunen nu den planerade gallringen och röjningen i sitt skogsområde väster om reningsverket i Hässleholm. Vegetationen ska skydda mot lukt från reningsverket och dessutom ska ett naturreservat utredas. – Att avverka där nu är galet, säger tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) som gav tjänstemännen besked efter att ha… Läs mer

Bara alvedon till döende i corona

Bara alvedon till döende i corona

En svårt coronasjuk kvinna ordinerades enbart alvedon i hemtjänsten i Hästveda och på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. Elva av kommunens sjuksköterskor var inblandade, men ingen träffade kvinnan. En läkare bedömde per telefon att hon inte skulle få sjukhusvård om hon blev sämre, men till slut kom hon ändå till sjukhus där hon avled. Händelsen har… Läs mer

Reningsverkets påverkan på Finjasjön bedöms inför detaljplanen

Reningsverkets påverkan på Finjasjön bedöms inför detaljplanen

Hässleholms reningsverk har en betydande påverkan på miljön i Finjasjön. Det bedömer i alla fall konsultfirman Tyréns i ett utkast till miljöbedömning av förslaget till detaljplan. Kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor ifrågasätter uppgifterna och presenterar alternativa mätvärden. Kommunen har också invänt mot länsstyrelsens krav att lokaliseringen av reningsverket ska prövas på nytt för att det ska… Läs mer

Utvecklingsstörd kan tvingas flytta efter 39 år

Utvecklingsstörd kan tvingas flytta efter 39 år

Sven var 18 år gammal när han på grund av sin omfattande utvecklingsstörning och autism kom till familjens boende. Han behöver fortfarande efter 39 år hjälp med nästan allt i vardagen, men trivs här med djur och lantbruk och har även egna djur. Men Hässleholms kommun har sagt upp avtalet och anser att han kan… Läs mer

Frisläppt åter häktad för Ljungdalaskott

Frisläppt åter häktad för Ljungdalaskott

Hovrätten har beslutat att åter häkta den man i 35-årsåldern som misstänks för delaktighet i skottdramat på Ljungdala och som Hässleholms tingsrätt nyligen släppte på fri fot, trots att han hållit sig undan i nästan åtta månader. Två bröder skadades vid skjutningen på öppen gata, strax intill två förskolor där föräldrarna var på väg att… Läs mer

Ville inte ta ställning om arvoden

Ville inte ta ställning om arvoden

De politiska partierna i Hässleholms kommun är inte överens om de nya reglerna för politikernas arvoden. Oenigheten gäller främst ersättning vid partiernas budgetberedning, men även nivån på grundbeloppet. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen valde de rödgröna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet att avstå från att delta i beslutet. Folkets väl yrkade avslag. Därmed stod bara den styrande… Läs mer

Stabilt coronaläge i Skåne och Hässleholm

Smittspridningen i Skåne minskar inte längre, men ligger stabilt. Trots fördubblad provtagning jämför med för en månad sedan ligger andelen positiva fall kvar på 1-2 procent. Det meddelade Region Skåne i ett pressmeddelande på fredagen. Hässleholm hade vecka 38 tre nya fall per 100 000 invånare, exakt samma siffra som veckan före. Statistiken över antal… Läs mer

Skydd för 60-talshus efter ordförandes utslagsröst

60-talshusen på Körsbärsvägen och Bågvägen får inte rivas och den ursprungliga karaktären får inte förändras. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på onsdagen att anta förslaget till ändring av detaljplanen efter utslagsröst av ordförande Kenny Hansson (M). Men det ursprungliga förslaget om skyddsbestämmelse genom q-märkning mildrades till varsamhetsbestämmelse. De boendes protester när förslaget kom upp ledde för… Läs mer

Digitalt Europaforum den 27 november

Årets Europaforum Hässleholm som skulle hållits i maj ställdes in på grund av coronapandemin, men återuppstår nu i digital form och med pandemin som ett givet tema. Det blir ett endagsevenemang den 27 november. Planeringen för det artonde Europaforum är nu i full gång. Det kommer att sändas både från kulturhuset i Hässleholm och Europahuset… Läs mer

Frikänns från delaktighet i skottdrama

Åklagaren avskriver alla misstankar mot den man i 35-årsåldern som i nästan åtta månader var eftersökt för delaktighet i skottdramat på Ljungdala i december 2019. – Han har lämnat förklaringar som vi inte kan motbevisa, säger kammaråklagare Helena Ljunggren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, till Frilagt. Två bröder sköts på Trebackalånggatan, nära två… Läs mer

Guldspadar till 2019 års bästa granskande journalistik

Uppdrag gransknings avslöjande om Swedbanks penningtvätt var en av vinnarna när det åtråvärda priset Guldspaden på fredagen offentliggjordes, vid ett digitalt grävseminarium och ett halvår försenat på grund av coronapandemin. Grävseminariet och Guldspadegalan skulle egentligen ha hållits i Borås i mars. Men allt stoppades av pandemin och Föreningen grävande journalister valde att istället arrangera en… Läs mer

Fortsatt minskning av coronasmittade

Spridningen av covid-19 ser ut att fortsätta minska i Skåne. Det visar Region Skånes lägesrapport. På tisdagen rapporterades bara ett nytt fall i Hässleholm jämfört med en vecka tidigare. På torsdagen stod det klart att Hässleholm under förra veckan hade tre nya fall per 100 000 invånare. Från onsdagen till torsdagen bekräftades 38 nya fall… Läs mer

Statliga pengar till sanering

Hässleholms kommun får statliga pengar för att sanera ett av Skånes mest förorenade områden kring den gamla kemtvätten vid Nygatan i Hässleholm. Det berättar kommunen på sin hemsida. Frilagt har tidigare berättat om kemtvätten som fanns vid Nygatan från 1949 till cirka 1980. Vid undersökningar har klorerade lösningsmedel i höga halter påträffats i både jord… Läs mer

Pandemin ger mindre underskott för skolan

Verksamhet som ställts in och minskade vikariekostnader på grund av coronapandemin har sparat pengar i skolverksamheten i Hässleholm. Staten har också kompenserat kommunen för sjuklönekostnader. Budgetprognosen för barn- och utbildningsnämnden ser därför betydligt bättre ut i augusti än tidigare under året. Prognosen visar en förbättring med 14,2 miljoner kronor, från ett underskott på 31,4 miljoner… Läs mer

Besöksförbudet på äldreboenden hävs

Det allmänna besöksförbudet på kommunala äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) idag. Region Skåne säger i ett pressmeddelande att även det generella besöksförbudet inom sjukvården samtidigt kommer att hävas. Socialminister Lena Hallengren (S) medverkade vid en presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen där nyheten presenterades. Regeringen beslöt… Läs mer

Fler rastande änder i Finjasjön

Göingebygdens biologiska förening kunde räkna in hela 3 750 individer av olika fågelarter vid söndagens andfågelräkning i Finjasjön, Magle våtmark och Stoby våtmark. Det är ett av de bästa resultaten under de årliga septemberräkningarna som pågått sedan 1970. Fåglarna är så här års främst andfåglar som rastar inför flytten söderut. De vill då ha mycket… Läs mer

Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

Det är inte tillåtet att placera en förrådscontainer på allmän mark som kommunen är huvudman för. Containern har stått på platsen, på detaljplanelagd mark på T4-området, utan bygglov i mer än tre år. Fastighetsägaren, företaget Skottenborg T4 AB, måste nu betala en sanktionsavgift, men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott vill ge rabatt. En privatperson… Läs mer

Ny ordförande för Socialdemokraterna

Thomas Lindell har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Hässleholm efter Irene Nilsson som avgått efter dryga tio år på posten. Partiet presenterar Thomas Lindell i ett pressmeddelande där det lyfts fram att hans politiska engagemang kommit via fackliga uppdrag. Han har främst verkat i GS-facket (Grafiker-, Skogs- och Träfacket), men även inom LO… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com