Nyheter

Pandemistöd räddar kommunens ekonomi

Pandemistöd räddar kommunens ekonomi

De extra statsbidragen på grund av coronapandemin räddar Hässleholms kommuns ekonomi i år. Åtminstone ser det så ut enligt prognosen i delårsrapporten för januari-augusti som redovisades inför kommunfullmäktige på måndagskvällen. Det blev inte särskilt mycket debatt, men en snuvig Hanna Nilsson (SD) framförde att välfärden är på väg att urholkas på grund av alltför stor… Läs mer

Lena Wallentheim (S) ber om ursäkt Tror inte köpet är olagligt

Lena Wallentheim (S) ber om ursäkt Tror inte köpet är olagligt

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ber Frilagt om ursäkt för att hon inte hörde av sig tidigare angående handlingarna om postterminalen. Hon medger också att hon, när hon kritiserade Frilagts publiceringar från talarstolen i fullmäktige på måndagskvällen, inte borde ha gett sken av att de 20 år gamla handlingarna fanns i underlaget inför sammanträdet. – Jag… Läs mer

Återremiss för postterminalen

Återremiss för postterminalen

Lagligheten i ett köp av fastigheten Brännmästaren 7, gamla postterminalen, för 29,5 miljoner kronor ska utredas innan kommunfullmäktige fattar beslut. Dessutom ska en kalkyl för byggnadernas underhållsbehov tas fram och överensstämmelsen med detaljplanen för ett eventuellt Ungdomens hus ska undersökas. Det föreslog kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vid måndagskvällens sammanträde och fick, förutom sitt eget… Läs mer

Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

Totalt fem olika värderingar av postterminalenfastigheten kommer att presenteras vid kommunfullmäktige ikväll. Värdet varierar mellan 11,5 och 48 miljoner kronor. Det berättar Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden, när Frilagt vill ha en kommentar till att ett av värderingsföretagen som kommunen anlitat inför ett eventuellt köp även har uppdrag för säljaren. Han… Läs mer

“Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

“Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

Ett av de två värderingsföretag som Hässleholms kommun anlitat för att få en oberoende värdering av gamla postterminalen har också uppdrag för säljaren. Det är Croisette Real Estate Partner som arbetar med att hyra ut bland annat denna fastighet. – Det tycker jag att de borde ha upplyst om, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M)… Läs mer

Olagligt att köpa postterminalen till överpris

Olagligt att köpa postterminalen till överpris

Om Hässleholms kommun köper gamla postterminalen till ett pris som är dubbelt så högt som marknadsvärdet strider det mot kommunallagen. – Det är för stor diskrepans, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. – Det kallas korruption i andra länder, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet. Initiativtagaren till affären, Benny… Läs mer

Överklagar Björklundas detaljplan

Överklagar Björklundas detaljplan

Detaljplanen för Björklundaområdet går till domstol. Furutorps ägare Alexander Ban överklagar planen med motiveringen att den utgör ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt och Annedals lantbrukare Lars Larsson överklagar främst för att marken är olämplig att bebygga. Fler överklaganden kan komma in eftersom tiden går ut först i slutet på nästa vecka. Efter Frilagts artiklar… Läs mer

Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

Reningsverkets detaljplan med förslag på inlösen av privata bostäder stoppas tillfälligt. Den lyftes på onsdagsmorgonen ut från dagordningen före sammanträdet i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott av ordförande Kenny Hansson (M). Orsaken är avsaknaden av den proportionalitetsbedömning som grundlagen kräver när kommunen vill ta privat egendom i anspråk. – Jag tycker i alla fall inte att… Läs mer

Konsulter backar om reningsverkets påverkan på sjön

Konsulter backar om reningsverkets påverkan på sjön

Efter synpunkter från kommunen och Hässleholms vatten har konsulterna backat. Hässleholms reningsverks påverkan på Finjasjön tonas ner och detaljplaneförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Thyréns miljökonsekvensbeskrivning och reningverkets detaljplan behandlas imorgon, onsdag, av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Själva planförslaget är hemligstämplat och på tisdagen meddelade planchef Marie Nilsson Frilagt att det framöver bara… Läs mer

Kommunen lovade bevara Flickebo – rev ändå

Kommunen lovade bevara Flickebo – rev ändå

Hässleholms kommun har köpt in och rivit flera hus och gårdar på Björklundaområdet innan 1800-talstorpet Furutorp kom på tal. Redan 1982 hotades Flickebos ägare av expropriaton om jordbruksmarken inte såldes frivilligt. Även då var orsaken de tilltänkta nya bostäderna. Flickebos byggnader köpte kommunen in 2006 av den då 89-åriga ägaren på äldreboendet. De skulle bevaras… Läs mer

Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

Länsstyrelsen vänder helt om och öppnar för att tillåta endurokörning på Hovdalaområdet i ett kommande naturreservat. Förslaget är att 380 hektar mark ska skyddas, men inte förrän det är utrett att höghastighetsjärnvägen inte ska gå just här. Om reservatet blir verklighet kan det kommunala bolaget Hibab få närmare 50 miljoner kronor i intrångsersättning för att… Läs mer

Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Hässleholms kommun har hemlingstämplat förslaget till detaljplan för reningsverket där fler privatägda bostäder ska lösas in och rivas till förmån för natur. – På detta sätt vill vi undvika att information kommer ut till berörda fastighetsägare via media, förklarar planchefen Marie Nilsson. Trots att kommunen nu sagt att det blev fel ifråga om Furutorp på… Läs mer

Lars Johnsson (M): “Politikerna har inte förstått”

Lars Johnsson (M): “Politikerna har inte förstått”

Samtliga politiker i Hässleholms kommunfullmäktige verkar ha läst handlingarna till detaljplanen för Björklunda slarvigt. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tror inte att någon av dem insett att planen innebar att 1800-talstorpet Furutorp skulle rivas. – Om någon hade förstått det hade det kommit upp i debatten, säger han. Själv reagerade han när han läste Frilagts… Läs mer

Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

Att kommunen offrar någons hem för att planlägga marken som natur bryter sannolikt mot både svensk grundlag och Europakonventionen. Hässleholms kommun gjorde inför beslutet att riva två befintliga bostäder på Björklundaområdet inte den proportionalitetsbedömning som numera krävs i varje enskilt fall innan privat mark föreslås för allmänna ändamål. – Det stärker saken att det är… Läs mer

Kommunen backar om Furutorp

Kommunen backar om Furutorp

Nu backar kommunen från sitt beslut att riva 1800-talstorpet Furutorp på Björklunda. Enligt ett pressmeddelande vill både politiker och handläggare justera detaljplanen med motiveringen att fastigheten under tiden detaljplanearbetet pågått “blivit en renoverad bostad”. Reaktionerna blev många och starka när Frilagt berättade att den just antagna detaljplanen för Björklundaområdet innebar att två bostadsfastigheter skulle rivas… Läs mer

MP vill beordra Hibab att skapa våtmark på Hovdala

Miljöpartiet vill att kommunfullmäktige genom ett ägardirektiv beordrar det kommunala bolaget Hibab att anlägga vårmarker på Hovdalaområdet. Det skriver partiets Dolores Öhman och Arberesha Sabani i en motion som registrerades vid måndagens sammanträde. Motionärerna vill att permanenta våtmarksområden skapas i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. De föreslår också att markägaren Hibab ska arbeta… Läs mer

Häktad för skottdrama på Ljungdala får ersättning

Justitiekanslern ger erättning för lidande till en man som var frihetsberövad under nio dagar som misstänkt för delaktighet i skottdramat på Ljungdala i december förra året. Mannen greps mindre än en timme efter larmet om skottlossningen den 12 december. Han häktades den fyra dagar senare som skäligen misstänkt för medhjälp till mordförsök mot de två… Läs mer

Björn Widmark överklagar Björklunda

Även Björn Widmark överklagar detaljplanen för Björklunda, dock inte som gruppledare i Folkets väl utan som privatperson och kommuninvånare. Eftersom han inte är sakägare begär han en så kallad laglighetsprövning av kommunens beslut, alltså en granskning av om beslutet är lagligt. – De styrande politikerna har drivit exploateringsplanerna i strid med yttranden och krav från… Läs mer

Padelhall i strid mot plan ska utredas mer

K-Fastigheter vill bygga en stor padelhall bredvid Dollarstore på T4-området i Hässleholm, något som tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret vill avslå eftersom det ska vara handel på platsen. Den lilla shop som finns i en hörna av den föreslagna byggnaden hjälper inte – det handlar ändå om en idrottshall. Politikerna ville dock inte säga nej till bygglov… Läs mer

Smittspridningen ökar i Skåne – minskar i Hässleholm

Antalet konstaterat smittade av covid-19 har den senaste veckan ökat från i snitt 59 till 69 fall per dag i Skåne. Det meddelade Region Skåne i ett pressmeddelande på fredagen. Men i Hässleholms kommun registrerades en minskning. På torsdagen presenterade regionen nya regler för den som bor tillsammans med en covid-smittad person. Alla i hushållet… Läs mer

Kräver ersättning för avbrutet avtal om skolskjutsar

Hässleholms kommun kräver nu ersättning av Taxi Hässleholm för att företaget i december 2019 med kort varsel avbröt avtalet om skolskjuts. Det innebar en merkostnad på cirka en miljon kronor extra för vårterminen 2020, men kommunen begär bara 278 500 kronor. Beskedet från Taxi Hässleholm kom efter att dess moderbolag Hikmets Taxi gått i konkurs.… Läs mer

Vikingabyn prövas inte i överdomstol

Vikingabyn prövas inte i överdomstol

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd till vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala. Kraven på bygglov, förbud mot fortsatt byggnation och vitesföreläggande står därmed fast. Men Oddvar Lönnerkrantz tar beslutet med en nypa salt och säger att striden får avgöras i Europadomstolen. – Kommunen har lämnat felaktiga uppgifter till domstolen, säger han. Frilagt har tidigare… Läs mer

Ny omsorgschef klar

Åsa Ollerstam Lundh blir ny omsorgschef i Hässleholms kommun. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Hässleholms tidigare omsorgschef Anneli Larsson fick i juni sparken med omedelbar verkan efter bara ett och ett halvt år. Hon slutade efter en turbulent vår med mycket kritik mot hur coronapandemin hanterades inom äldreomsorgen. Sedan dess har konsulten Eva Liljekvist… Läs mer

Ökad smittspridning med 370 procent i Hässleholm

En ökad smittspridning av covid-19 har registrerats i Skåne och även Hässleholm den senaste tiden. Under förra veckan bekräftades 26 nya fall per 100 000 invånare i Hässleholm vilket innebär en ökning med 370 procent från veckan dessförinnan då 7 fall per 100 000 invånare konstaterades. Fortfarande är siffrorna dock låga jämfört med andra regioner.… Läs mer

Fortsatt besöksförbud lagligt på korttidsboende

Lokala besöksförbud på äldreboenden är olagligt efter att det nationella förbudet hävts. Det har Socialstyrelsen förtydligat sedan flera kommuner beslutat om en förlängning. Däremot kan kommunerna själva besluta om fortsatt besöksförbud på korttidsboenden – så som Hässleholms kommun gjort på Lyckåsa i Bjärnum och Linnégläntan i Hässleholm. Frilagt har tidigare berättat att besöksförbudet tills vidare… Läs mer

Förlängd samrådstid för översiktsplanen

Nu förlängs samrådstiden för den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun utanför Hässleholms stad till och med den 30 oktober. Anledningen är coronapandemin. Det meddelar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson(M) i ett pressmeddelande. Beslutet om förlängning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium på tisdagskvällen, dagen innan tiden annars skulle gå ut. Sedan den 29 juni… Läs mer

Sista chansen att tycka till om planen utanför staden

Imorgon, onsdag, är sista dagen att lämna synpunkter på den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun utanför Hässleholms stad. I planen ska mål, strategier och inriktning för den fysiska utvecklingen slås fast. Om förslaget genomförs ska det byggas många bostäder de närmaste 20 åren, främst i stationsorterna, kulturmiljöplaner ska tas fram, nya verksamheter etableras och områden… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com