Nyheter

Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Höga halter av oljeföroreningar i grundvattnet upptäcktes intill det nedbrunna Godsmagasinet vid Götagatan i Hässleholm när kommunen schaktade för att bygga parkeringsplats där i höstas. Nu ska utbredningen av föroreningarna utredas innan de saneras. Viss risk för närboende kan finnas. Kommunen får stå för kostnaderna eftersom föroreningarna inte hittades före det omstridda köpet av fastigheten… Läs mer

Bristande beredskap mot smittspridning

Bristande beredskap mot smittspridning

Hässleholms kommuns hade inte tillräcklig beredskap för att hantera smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionshinder. Det bedömer kommunens förtroendevalda revisorer efter en extern revisionsgranskning. Åtgärder krävs nu och omsorgsnämnden ska lämna ett skriftligt svar senast den 11 juni. Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier under hösten 2020 och gäller både… Läs mer

Formellt beslut att bevara Furutorp

Formellt beslut att bevara Furutorp

Nästan ett halvår efter sitt löfte har Hässleholms kommun formellt beslutat att bevara 1800-talstorpet Furutorp som bostad. Fastigheten undantas från detaljplanen över Björklundaområdet. Därmed bifaller kommunen fastighetsägarens överklagande i mark- och miljödomstolen, men motsätter sig övriga överklaganden. Ett nytt yttrande med “i vederbörlig ordning fattat beslut” skickas nu till domstolen. Frilagt uppmärksammade i oktober 2020… Läs mer

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skrev ett eget yttrande om snabbtågen och avfärdade det som ett 20-tal tjänstemän och en konsult lagt många timmar på att ta fram. En oenig kommunstyrelse klubbade hans ordförandeförslag som innebär att kommunen säger nej till nya stambanor för höghastighetståg. S ville anta tjänstemännens förslag och protesterade i en reservation… Läs mer

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Uttrarna har ingen lya i området mellan Hovdalavägen och Finjasjön. Det rapporterar Agne Andersson, tidigare kommunekolog i Osby, som gjort inventeringen på Hässleholms vattens uppdrag. Länsstyrelsen antog att det skulle behövas dykare för att undersöka de täta snärjena vid Maglekärrsbäcken, men han säger att han kunnat ta sig fram med stövlar. Han drar nu slutsatsen… Läs mer

Köpet av Brännmästaren klubbat

Köpet av Brännmästaren klubbat

Kenny Hansson (M) kallade SD nationalsocialister och C avstod från att rösta. Men som väntat beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen att säga ja till köpet av fastigheten Brännmästaren 7 för 29,5 miljoner kronor. Debatten blev lång och påhoppen många innan frågan till slut avgjordes i votering. Röstsiffrorna blev 33-23 där S, V och SD röstade för… Läs mer

Gäddans förskola får vara kvar ett år till

Gäddans förskola får vara kvar ett år till

Föräldrarnas protester gav resultat. Gäddans förskola får vara kvar ett år till. Det meddelade barn- och utbildningsförvaltningen i ett mejl till Ida Lennartsson och de andra föräldrarna på måndagskvällen. – Det känns verkligen som en vinst, säger en glad Ida Lennartsson. Som Frilagt berättade på fredagen hade kommunens tjänstemän beslutat att åtta små förskolor skulle… Läs mer

Hoppas få pengarna tillbaka för Brännmästaren

Hoppas få pengarna tillbaka för Brännmästaren

Om Trafikverket behöver fastigheten Brännmästaren 7 för att bygga ut höghastighetståg eller annan järnväg kan kommunen få tillbaka de 30 miljonerna köpet kostar. – Vid en expropriation betalar de ett snittpris på vad marken kostar plus 25 procent, säger Ulf Berggren (SD), en av de drivande för affären som står på dagordningen vid måndagskvällens kommunfullmäktige.… Läs mer

Avverkat för reningsverkets staket – Moment 22 för närboende

Avverkat för reningsverkets staket – Moment 22 för närboende

Många av träden som skulle bevaras längs Hovdalavägen i Hässleholm är nu avverkade för att ge plats till reningsverkets höga staket med taggtråd överst och tillhörande fyra meter bred plan yta. För Linus Jepsson som bor närmast har situationen utvecklats till ett moment 22 där han har svårt att bo kvar efter att den skyddande… Läs mer

Förskola stängs innan nybygge är klart

Förskola stängs innan nybygge är klart

Gäddans förskola i Hässleholm stängs i sommar. Det beskedet fick personal och föräldrar på torsdagen. Orsaken är att två nya och större förskolor byggs – men de ska vara klara först i början av 2022. Sju andra små förskolor stängs också, de flesta under 2022. Föräldrar som har sina barn på Gäddan uppmanas nu ansöka… Läs mer

Återremiss för reningsverkets detaljplan

Återremiss för reningsverkets detaljplan

Förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm återremitteras för att kompletteras med ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter där inga nya bostäder ska tillåtas. Men ändringar för att förhindra tvångsinlösen av befintliga bostäder inom 200 meter finns det ingen majoritet för i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Trots att S-kommunalrådet Lena Wallentheim uttalat sig för detta… Läs mer

Restaurangskolan nedläggningshotad

Med bara en behörig och fyra obehöriga sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet i Hässleholm föreslås ett intagningsstopp i höst. Industritekniska programmet har ännu färre sökande, men föreslås starta. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut imorgon, torsdag. Gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram har varit nedläggningshotat tidigare på grund av få sökande, men räddats kvar. 2016 hade bara sju… Läs mer

Domstolen efterlyser beslut om att rädda Furutorp

Domstolen efterlyser beslut om att rädda Furutorp

Vill Hässleholms kommun verkligen bevara 1800-talstorpet Furutorp och upphäva den delen av detaljplanen för Björklunda som sa att bostadshuset skulle ersättas med natur? Det undrar nu mark- och miljödomstolen och efterlyser ett “i vederbörlig ordning fattat beslut”. Det räcker inte att kommunjurist Magnus Gjerstad i ett yttrande till mark- och miljödomstolen i december förklarat att… Läs mer

Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

SD och S vill ändra förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm så att bostäderna närmast reningsverket säkras. De anser inte att det räcker att kommunen inte har för avsikt att tvångsinlösa fastigheterna. I förslaget planläggs de som natur, vilket ger kommunen ovillkorlig rätt till inlösen. – Vi vill vara väldigt tydliga. Det ska stå… Läs mer

Länsstyrelsen kräver mer utredning av snabbtåg i naturmiljöer

Länsstyrelsen kräver mer utredning av snabbtåg i naturmiljöer

Trafikverkets utredningar om höghastighetsjärnvägens påverkan på natur och kulturmiljöer är otillräckliga. Det gäller bland annat Hovdalaområdet, Göingeåsen och Grottorna i Ignaberga som nyligen utsetts till Natura 2000-områden, främst för att skydda fladdermössen. Det anser länsstyrelsen i Skåne i sitt yttrande i samrådet om lokaliseringen av den nya stambanan som avslutades i veckan. Totalt har 1… Läs mer

Fullmäktiges ordförande ber om ursäkt

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) ber om ursäkt “för förolämpningen av kommunfullmäktiges största partigrupp och dess ledamöter”, det vill säga Sverigedemokraterna. Ursäkten framförs i ett mejl till en medborgare som krävt svar om hur Roth utan att ingripa kunde tillåta sin partikamrat Kenny Hansson kalla SD:s ledamöter för nationalsocialister vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars.… Läs mer

Nu kan förskolan i Vankiva räddas

Nedläggningshotet mot Midgårds kulturförskola i Vankiva kan vara avvärjt. Socialdemokraterna planerar att ställa sig bakom Centerpartiets initiativärende vid torsdagens sammanträde i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Där ska också tjänstemännens rätt att på delegation besluta om nedläggning av förskolor diskuteras. Föräldrar planerar också en namninsamling för att rädda förskolan. Tjänstemannabeslutet om att Midgård ska stängas nästa… Läs mer

Moderater samlar styrkorna

Två moderata partiföreningar i Hässleholms kommun går samman till en. Ordförandena Lynn Thulin i Tyringe och Jörgen Nilsson i Västra Göinge förklarar att de vill de stärka sin politik för kransorterna och samtidigt lösa problemet med att det är svårt att få folk till styrelserna. Förändringen görs i god tid före valet, men valrörelsen började… Läs mer

Tranorna är här igen

Tranorna har återvänt till Sverige efter sin vintervistelse på sydligare breddgrader. Många av dem stannar till ett par veckor vid Utemuseum Pulken i Vattenriket i Kristianstad på sin väg norrut. En del blir kvar i Göinge för att häcka, minst 100 par förra året, enligt Göingebygdens biologiska förenings inventering. När tranorna kommer tillbaka är det… Läs mer

Covid-19 väntas kosta omsorgen 51 miljoner i år

Årets kostnader för covid-19 inom omsorgen i Hässleholms kommun beräknas sluta på 51 miljoner kronor. I nuläget finns inget regeringsbeslut om ersättning liknande den som Socialstyrelsen betalade ut under förra året. Men omsorgsnämnden hoppas på denna hjälp och beslutar därför inte om någon handlingsplan för att få ned budgetunderskottet som enligt prognosen blir 45,7 miljoner… Läs mer

”Formulerade om snarare än bytte ut”

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick kritik av S, C och MP för att de inte fick se tjänstemännens ursprungliga förslag till yttrande om höghastighetsjärnvägen. Enbart hans ordförandeförslag fanns med i handlingarna. – Jag fick ett utkast först. Det formulerades om snarare än byttes ut, säger han. Men han berättar att tjänstemännen inte ville stå… Läs mer

Även C vill ha kvar kommunala förskolan i Vankiva

Centerpartiet går på SD:s linje och tar strid för kommunala Midgårds kulturförskola i Vankiva. Den är en av de förskolor som enligt ett tjänstemannabeslut ska stängas nästa år för att två stora nya förskolor byggs i Hässleholm. I ett inititativärende till barn- och utbildningsnämnden kräver nyvalde C-ledamoten Kristoffer Manno att förskolan får vara kvar i… Läs mer

Politikerna om varför de räddade förskolan

Politikerna stod bakom tjänstemannabeslutet att stänga Gäddans förskola ett år innan de nybyggda förskolorna är klara, men när det blev reaktioner från föräldrarna backade S och SD. Det säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. – Förtroendet mellan tjänstemännen och politikerna är skadat, säger han. Varken Joachim Fors (S) eller Jens Lindholm (SD)… Läs mer

Ola Richard ny vd på Hässlehem

Ola Richard, tidigare vd på det kommunala bolaget Hässleholm Teknik som lades ner 2016, får en ny chefstjänst i ett kommunalt bolag. Till hösten blir han ny vd på bostadsbolaget Hässlehem när Stephan Persson går i pension. Det meddelade bolagets styrelseordförande Carl-Erik Littke (L) i ett pressmeddelande på tisdagen. Ola Richard kommer närmast från K-Fastigheter.… Läs mer

John Bruun (L) lämnar kommunfullmäktige

John Bruun, Liberalernas tidigare partiledare i Hässleholm, lämnar kommunfullmäktige efter 18 år. Han betonade från talarstolen i röda salongen på måndagskvällen att hans beslut inte har att göra med söndagens ställningstagande i partiet om att öppna för ett regeringssamarbete med stöd av SD. John Bruun förklarade att han redan i november-december bestämde sig för att… Läs mer

SD vill rädda förskola i Vankiva

Midgårds kulturförskola i Vankiva står på listan över små förskolor som ska avvecklas för att kommunen bygger två stora förskolor i Hässleholm. SD:s kommunalråd Hanna Nilsson är kritisk till att nybyggnationer i stan drabbar en förskola på landsbygden och kräver nu i en motion att Vankiva får ha sin enda kommunala förskola kvar. Enligt Hanna… Läs mer

För dyrt att bygga bostäder vid Pollenvägen

Det blir för kostsamt att bygga fyra nya bostäder vid Pollenvägen i sydöstra Hässleholm eftersom det kan leda till en ombyggnad av Kristianstadsvägen. Detta var dessutom inte utrett i förslaget till detaljplan. Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och beslöt därför att lägga ner detaljplanen som varit på gång sedan 2016. Detaljplaneförslaget ledde till… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com