Nyheter

Nybergs företrädare släppta ur häktet

Nybergs företrädare släppta ur häktet

Åklagaren beslöt på onsdagsförmiddagen att frige de två företrädarna för Nyberg & Co och Svenska Film i Tyringe som suttit häktade sedan i januari för brott kopplade till narkotika och sprängmedel. Åklagaren Michael Hansson, som tog över ärendet för ett par veckor sedan, hoppas kunna väcka åtal under sommaren, men anser att de har suttit… Läs mer

Färre nya fall av covid-19 i Skåne och Hässleholm

Färre nya fall av covid-19 i Skåne och Hässleholm

Antalet nya fall av bekräftad covid-19 i Skåne minskade under förra veckan, enligt Region Skånes statistik som presenterades på tisdagen. Hässleholms kommuns omsorgsverksamheter rapporterar inga pågående fall. Här finns inte heller något av de 91 äldreboenden där Inspektionen för vård och omsorg nu ska göra en fördjupad granskning för att se om de äldre fått… Läs mer

Tomma skor på torget för gömda kvinnor och barn

Tomma skor på torget för gömda kvinnor och barn

Tre par använda och grå skor symboliserar en kvinna från Hässleholm som tvingas leva gömd tillsammans med sina två döttrar av rädsla för sin exman som också är barnens pappa. Marianne Holmberg har ställt skorna vid statyn våren på Stortorget på tosdagseftermiddagen för att uppmärksamma sin dotter och sina barnbarn, men också alla andra som… Läs mer

Kommunens förvaltningschefer har höga löner

Kommunens förvaltningschefer har höga löner

Hässleholms kommuns förvaltningschefer har högre lön än medelnivån i landet för motsvarande tjänster. Högst har kommundirektör Bengt-Arne Persson, som också är chef för kommunledningsförvaltningen, med 102 500 kronor i månaden. Den lägst betalde är tekniske chefen Mats Svensson som har en månadslön på 68 000 kronor, även det över rikssnittet på 63 500 kronor. Förvaltningschefernas… Läs mer

Tomma läktare när Vittsjö förlorade hemmapremiären

Tomma läktare när Vittsjö förlorade hemmapremiären

Vittsjö GIK:s hemmapremiär i Damallsvenskan hade i normalfallet samlat uppemot tusen åskådare. Men inget är som vanligt i dessa corona-tider så nu spelades matchen inför tomma läktare så när som på ett 60-tal ”pappskallar”, det vill säga pappfigurer med bidragsgivarnas foto. Dessutom förlorades matchen, mot gästande Linköpings FC, oturligt med 1-2. ”Pappskallar” har blivit ett… Läs mer

Inget viltstängsel genom vikingabyn

Inget viltstängsel genom vikingabyn

Det blir inget viltstängsel tvärs genom den framväxande vikingabyn vid Vätteryd. Trafikverket backar nu och inriktar sig istället på ett alternativ som går runt Oddvar och Maral Otetileus fastighet för att inte hindra deras planer. – Olägenheten för fastighetsägarna bedöms väldigt stor, säger Trafikverkets projektledare Camilla Rasmusson. Skatteverket backar nu också formellt från straffavgift för… Läs mer

Badvattnet i sjöarna tjänligt igen

Badvattnet i sjöarna tjänligt igen

Vattnet är nu tjänligt vid alla badplatser i Hässleholms kommun. På fredagsmorgonen kunde skyltarna om avrådan från bad på grund av höga bakteriehalter tas ner vid Bjärlången i Bjärnum och Mjölkalånga badplats vid Finjasjöns västra strand. – Jätteskönt, säger Bengt Andreasson på kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för badvattenprovtagningen. Kommunen provtar badsjöarna var tredje vecka.… Läs mer

Kommunens skogsbruk hotar naturvärden och skyddszon

Kommunens skogsbruk hotar naturvärden och skyddszon

Gallring och röjning hotar i dagarna skogsområdet väster om reningsverket där det i den kommande detaljplanen för reningsverket föreslås bli en skyddszon med natur. Dessutom skulle det utredas om här ska bildas ett naturreservat. Kommunen äger marken och naturförvaltare Gunnar Swärdh på tekniska förvaltningen säger att skogsbruksplanen måste följas. – De hade åtminstone kunnat samråda… Läs mer

Hässleholm har flest nya fall av covid-19 i Skåne

Hässleholm har flest nya fall av covid-19 i Skåne

Spridningen av covid-19 ökar mest i Hässleholms kommun, jämfört med övriga Skåne. Under vecka 26 tillkom 53 nya fall per 100 000 invånare. Det visar Region Skånes statistik som publicerades på tisdagen. Kartan över nya fall per 100 000 invånare visar att tre kommuner har mörkare blå färg som indikerar större smittspridning. Förutom Hässleholm är… Läs mer

Covid-19-team startar Enheten dröjer

Covid-19-team startar Enheten dröjer

Ett särskilt team som enbart arbetar mot vårdtagare i hemsjukvården med konstaterad covid-19 startar imorgon, tisdag, i Hässleholms kommun. – Det finns flera fördelar med ett särskilt team, framförallt minskar risken för att smitta sprids, säger Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef, i ett pressmeddelande. Den planerade covid-19-enheten på Högalid lär däremot dröja tills efter semestrarna.… Läs mer

Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

Höga halter av bajsbakterier vid badplatserna i Mjölkalånga och Bjärlången gör att kommunen avråder från bad just när den riktiga sommarvärmen kommit. Även Björkviken har förhöjda halter, men inte över gränsen för otjänligt. Kommunen har inte gjort någon utredning av orsaker till föroreningarna. – Om det fortsätter får vi rota mer i det tillsammans med… Läs mer

Dyrt att sparka omsorgschefen

Dyrt att sparka omsorgschefen

Den sparkade omsorgschefen Anneli Larsson får drygt en och en halv miljon kronor från Hässleholms kommun. Hennes månadslön var 84 200 kronor. Med en uppsägningstid på sex månader och ett avgångsvederlag på tolv månader blir det 1 515 600 kronor. Konsulten Eva Liljekvist Borg tar 900 kronor i timmen plus moms när hon går in… Läs mer

Akut räddningsaktion för musslor vid Hammarmölledamm Kraftverket stängt

Akut räddningsaktion för musslor vid Hammarmölledamm Kraftverket stängt

Låga vattenflöden nedströms Hammarmölledamm ledde till att länsstyrelsen akut ryckte ut och flyttade flodpärlmusslor till djupare delar av Hovdalaån. På grund av incidenten i september 2019 förbjuds vattenkraftverket nu att använda så kallad korttidsreglering av flödet i ån. Det innebär att verket bara får drivas vid högre flöden. – Vi får lägga ner, säger Rudolf… Läs mer

Omsorgschefen får sparken

Omsorgschefen får sparken

Hässleholms kommuns omsorgschef Anneli Larsson har tvingats sluta med omedelbar verkan. Anledningen är att hon varken har omsorgspolitikernas eller kommunledningens förtroende. – Ett ömsesidigt förtroende är nödvändigt i vår verksamhet, och när det inte längre finns kom vi överens om att gå skilda vägar, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson i ett pressmeddelande på måndagen. Anneli Larsson… Läs mer

Vikingabyn förlorade i domstolen Tänker överklaga

Vikingabyn förlorade i domstolen Tänker överklaga

Vikingabyn i Vätteryd förlorade på torsdagen mot kommunen i mark- och miljödomstolen. Det gäller två domar om krav på bygglov, förbud mot fortsatt byggnation och vitesföreläggande. Men Oddvar och Maral Otetileus kommer att överklaga ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen. – Domstolen grundar sitt beslut på felaktiga uppgifter från kommunen. Kommunen har bland annat vägrat… Läs mer

Dömd för mened även i hovrätten

Hovrätten i Malmö har fastställt domen för mened mot en ung man som ljög för att fria sin vän som var åtalad för mordet på en hemlös man på resecentrum i Hässleholm i augusti 2016. Straffet på sex månaders fängelse för mened står därmed kvar. Det fanns ingen teknisk bevisning som band den 17-årige pojken… Läs mer

Självtest för covid-19 Ingen sjuk i Hässleholms omsorg

På fredagen började Region Skåne tillhandahålla självtest för personer med symptom på covid-19. Testerna är kostnadsfria och beställs via 1177.se. Enligt Hässleholms kommuns lägesrapport finns inte längre någon med pågående konstaterad smittad inom omsorgsverksamheterna. Antalet svårt sjuka i covid-19 minskar i Skåne, liksom antalet dödsfall. Enligt Region Skåne fortsätter dock trenden med fler smittade unga… Läs mer

Video släppt: Vikingabyn tar strid

Vikingabyn vid Vätteryds gravfält ska inte rivas, trots bilderna i torsdags på hur brädor vid entrén rivs upp. I en film som publicerades i sociala medier på söndagskvällen tackar Oddvar Otetileu och “Team Vittfarnas” för all support de senaste dagarna. Han går också till hårt angrepp mot kommunpolitikerna. – På grund av det enorma stödet… Läs mer

Historiska byggnader rivs för tillfällig p-plats

Hjortska magasinet och Gula villan intill det nedbrunna godsmagasinet vid Götagatan i Hässleholm ska rivas, trots bebyggelseantikvariens avrådan och trots att magasinet kommer att pekas ut som bevaransvärt i kommunens kommande kulturmiljöplan. Området ska istället användas som tillfällig parkeringsplats, i strid mot detaljplanen. Det har en oenig miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutat. Tekniska nämnden har en… Läs mer

En halv miljon till coronadrabbade föreningar

Föreningar som har stora ekonomiska svårigheter på grund av pandemin kan nu få tillfälligt stöd av Hässleholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat avsätta en halv miljon kronor till stödet som kan sökas löpande fram till den 30 november. Det tillfälliga föreningsstödet som utretts en tid är ett tillägg till kommunens handlingsplan för att stötta näringsliv… Läs mer

Ja till villa på Göingeåsen

Den avstyckade tomten på Göingeåsen får bebyggas. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på onsdagen att bevilja förhandsbesked om bygglov för en villa. Kommunekologens avrådde från byggnation, trots att tomten styckats av för just bostadsändamål. Anledningen var naturvärdena som han i kommande naturvårdsplan vill uppgradera till klass 1. Han ansåg att ett ja skulle kunna… Läs mer

Vikingabyn river – och får stöd

Vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala är på väg att rivas. Åtminstone ser det så ut på Facebooksidan “Vittfarnas café”. – Vi river stället, säger Oddvar Otetileu som tillsammans med hustrun Maral överklagat kommunens byggförbud, men förlorat i mark- och miljödomstolen. Reaktionerna på Facebookinlägget blev under torsdagen starka och en namninsamling har inletts. På flera… Läs mer

Klart för tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Enduroklubben FMCK får ha en tillfällig motorbana på Hässleholm Nord vid Stoby i två år under förutsättning att 13 olika försiktighetsmått vidtas. Bland annat begränsas tävlingsverksamheten. Det beslöt en enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd på onsdagen. FMCK har varit utan bana sedan dispensen på Hovdalaområdet gick ut förra sommaren. Tekniska förvaltningen har redan beslutat om den… Läs mer

25 nya fall av covid-19 i Hässleholms kommun

Hässleholms kommun har fortsatt fler konstaterat smittade i covid-19 än de flesta kommuner i Skåne. Antalet bekräftade fall av covid-19 har under den senaste veckan ökat med 25. Totalt hade på tisdagen därmed 123 personer hemmahörande i kommunen konstaterats smittade av coronaviruset, enligt Region Skånes statistik. Kommunens omsorgsförvaltning rapporterade samma dag två nya fall, båda… Läs mer

Lars Johnsson (M) mötte vikingabyn

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och miljö- och stadsbyggnadschefen Helena Östling träffade i förra veckan företrädare för vikingabyn i Vätteryd för att tala om den låsta situationen. Oddvar och Maral Otetileu, deras advokat och vänner berättade om hur både kommunen och andra myndigheter angripit dem och sedan i flera fall fått backa. Även uttalandena i… Läs mer

Alla överklagar dom om Ljungdalaskott

Alla parter överklagar nu domen om skottdramat på Ljungdala i december 2019. Åklagaren vill se en skärpning av både brottsrubriceringar och straff, de två offren vill ha högre skadestånd och de två dömda männen vill helst bli helt frikända, förutom när det gäller narkotikainnehav och två fall av vapenbrott, de enda brott som mannen som… Läs mer

Ingen covidenhet förrän i juli

Den planerade covid-19-enheten på Högalidshemmet i Hässleholm kan inte öppna förrän i juli. De fackliga förhandlingarna är ajournerade och nya förhandlingsdagar är bokade både i nästa vecka och den 1 juli. När Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, den 20 maj fattade ett ordförandebeslut om att snabbt öppna en covid-19-enhet var ambitionen att starta den… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com