Gruppen-3a-328x120

Fler namnlistor och skrivelser för paviljongen

Fler namnlistor och skrivelser för paviljongen

Helena Karlsson lämnade in fler namnlistor till kommunledningen på torsdagen. Foto: Berit Önell
Helena Karlsson lämnade in fler namnlistor till kommunledningen på torsdagen. Foto: Berit Önell

Engagemanget för att musikpaviljongen ska få stå kvar i Officersparken fortsätter. På torsdagen skrev Evert Storm till Riksantikvarieämbetet och till länsstyrelsen. Helena Karlsson från Kafé Verum och Norra Skånes tidigare chefredaktör och C-politikern Axel Wahlqvist överlämnade fler namnlistor till kommunledningen som nu fått totalt 1 904 namn. På lördag står Evert Storm och Leif Henningsson på Stortorget och tar emot fler namnteckningar. Peter Alf undrar varför kulturnämnden inte uttalat sig om musikpaviljongen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konsertarrangörerna Evert Storm och Leif Henningsson kommer att gå till torget iklädda cowboyhattarna som de hade vid marschen och konserten med Hässleholms Stadsmusikkår i paviljongen i söndags.

– Bara för att vi slutar spela i paviljongen betyder det inte att vi slutar samla in namn. Det finns säkert de som inte hunnit skriva på ännu, säger Leif Henningsson.

De är på plats klockan 10.30 -13.

Evert Storm, till vänster, och leif Henningsson,tar på sig hattarna igen och ställer sig på torget med namnlistor för paviljongens bevarande. Foto: Urban Önell
Evert Storm, till vänster, och Leif Henningsson,tar på sig hattarna igen och ställer sig på torget med namnlistor för paviljongens bevarande. Foto: Urban Önell

Evert Storm tycker nu att det är dags att be andra myndigheter uttala sig om paviljongens och parkens kulturmiljövärde . Han har därför skrivit till både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

– Det ska bli intressant att höra vad de säger, förklarar han.

Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, skrev på tisdagen till kulturnämnden.

– Enligt instruktionen skall kulturnämnden bland annat syssla med allmänkulturella frågor. Detta borde även avse bevarande av värdefulla kulturmiljöer såsom Officersparken. Hittills har inte hörts ett ljud från nämnden vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Emotser svar varför nämnden inte löser förelagda uppgifter. Har begärt att både Frilagt och Norra Skåne ska ta upp frågan om kulturnämndens oförmåga, skriver han.

Kulturnämndens ordförande Helena Malje (S) svarade på onsdagen genom kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson.

– 2009 yttrade sig kulturnämnden angående T4-området i samband med att stadsbyggnadskontoret hade tagit fram förslag på detaljplan. Därefter beslutade kommunfullmäktige att låta avyttra marken. Hänsyn togs vid detta tillfälle inte till den skrivelse som kulturnämndens arbetsutskott gjort. Eftersom kulturnämnden följer kommunfullmäktiges beslut finns för närvarande ingen anledning för nämnden att uttala sig, skriver hon.

Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, undrar varför kulturnämnden inte uttalar sig om musikpaviljongen. Foto: Berit Önell
Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, undrar varför kulturnämnden inte uttalar sig om musikpaviljongen. Foto: Berit Önell

Peter Alf är inte nöjd med svaret och funderar på att skriva en gång till.

– Min första reaktion när jag läste det var: varför har vi en kulturnämnd? Ledamöterna är tydligen rädda för kommunstyrelsen eftersom de inte vill stöta sig genom att sticka ut hakan. I så fall är det bara kommunstyrelsen som bestämmer och då behövs ingen kulturnämnd. Det är ju anmärkningsvärt att det gått nästan tre månader sedan protesterna började och kulturnämnden har inte sagt någonting. Hur kan de nöja sig med att ingen lyssnade på dem för sex år sedan? De gör inte sitt jobb, enligt instruktionerna som finns tillgängliga på nätet, säger han till Frilagt.

Helena Malje förklarar att hon absolut anser att ärendet är en fråga om kulturmiljö där kulturnämnden bör yttra sig.

– Men 2009 gällde det inte bara paviljongen utan hela områdets värde som vi ansåg att man borde titta mer på i samband med projekteringen, säger hon.

Idag vill hon inte uttala sig om det lämpliga i att flytta paviljongen för att göra plats åt ett femvåningshus.

– Om det kommer upp får vi yttra oss. Vi får diskutera det då. Jag tycker att det är felaktigt om vi yttrar oss nu, särskilt om jag som företräder nämnden som ordförande skulle säga något, säger hon.

Hon menar att kulturnämnden ska följa kommunfullmäktiges beslut tills något annat blir aktuellt, men tror att kulturnämnden kommer att få frågan på sitt bord inom kort eftersom både en bygglovsansökan för femvåningshuset och en motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen i parken är inlämnade.

– Vi brukar bli tillfrågade om bygglov, när mark ska projekteras, och vi har även rätt att yttra oss när det gäller ett förslag om att ändra detaljplanen. Vår representant i byggnadsnämnden kan begära det i båda fallen, förklarar hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna
20/9 Bjärnums manskör besjöng paviljongen
21/9 Beslut om bygglov tas inom tio veckor
23/9 Skolan vill spela teater i paviljongen
25/9 Marsch och fanor för paviljongen
27/9 Pampig marsch till paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se